Vreugde, vreugde, louter vreugde

Vreugde, vreugde, louter vreugde

Dit lied is gecomponeerd door Beethoven als ‚Alle Menschen werden Brüder‘. De tekst werd later samengevoegd ‚Joyful, joyful, we adore thee‘ en het dichtwerk ‚Ode an die Freude‘. Het openingsnummer van de Olympische Spelen van 1956, 1960 en 1964. Slechts de melodie vormt het Europees volkslied sinds 1972. Vandaag zingen we deze in een lichte aangepaste versie vanwege de doop van Linda en Dex.

Vreugde, vreugde, louter vreugde
Is bij U van eeuwigheid.
Schepper, die `t heelal verheugde,
Bron van eeuw‘ge vreugde zijt.
U, die woont in licht en luister,
Dreef hun schaduwen uiteen.
Zij zochten U daar in het duister
Vonden daar U, het Licht, alleen.

Open nu ook onze ogen
Voor het ware vreugdelicht
Opdat wij Uw Naam verhogen
Juichend voor Uw aangezicht
In het water gaan zij onder
Levend met U uit de dood
Vieren wij nu toch dit wonder
Van het goddelijk hemelsbrood

Duizend lichten, duizend kleuren
Zijn de weerglans van Uw pracht;
Daarmee wilt U hen nu beuren
Uit hun zorgen, uit hun nacht.
Op een zee van licht en zangen
Voert U hen mee omhoog.
U, Heer‘, bent hun hoogst verlangen
Doof niet voor Uw licht hun oog.

In de harmonie der sferen
Klinkt dit loflied U gewijd.
Sterren, eng‘len, alleen eren
U de Heer‘ der heerlijkheid.
Want de dag van hunne dopen
Is de dag van hemels feest
Eenmaal zullen zij daar lopen
Trouw in `t leven aan U geweest

Melodie 'Alle Menschen wirden Brüdern' van Beethoven, tekst door: Herman Bos

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject