Uitleg van Richteren of Rechters

Het boek Rechters of Richteren is een geschiedenisboek over de tijd dat Israel een gekozen leider had en nog geen monarchie bestond. Dit boek kenmerkt zicht met een vast patroon. Israel gaat de inheemse afgoden dienen, er breekt oorlog en onderdrukking uit. Vervolgens roepen ze tot God. God stelt een richter aan een soort rechter en admiraal. Het volk keert terug tot God en God verlost hen zoals Hij heeft beloofd. Even als dat Hij ook heeft beloofd in de Thora, dat als Israel de afgoden zouden gaan dienen, zij in de problemen zouden komen, omdat God zijn zegen inhoud.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject