Uitleg van Numeri

Opnieuw een boek met veel wetten en leefregels voor reinheid, maar ook zogenaamde politiewetten voor de goede orde en vreedzame samenleving. Ontdek Gods lijn door al deze regels heen. Ze beperken je vrijheid niet, maar vergroten je ware geluk.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject