Uitleg van Jozua

Jozua brengt uiteindelijk Israel in Kanaan en leidt hen gedurende de verovering van Kanaan. Het land wordt ontdaan van volkeren, die een weerzinwekkend bestaan - seksueel en ritueel - er op na lieten. God verdeeld door de leiding van Jozua het Beloofde Land. Even als later Jozua's naamgenoot Jesua ofwel Jezus, die ons naar het Hemelse Kanaan zal brengen, het grote Beloofde Land. Maar eerst nu de eerste geschiedenissen van het meest bevochten land ter wereld.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject