Uitleg van 1 en 2 Kronieken

Even als de boeken 1 en 2 Koningen, vertellen deze boeken de geschiedenissen na de burgeroorlog, waarin Israel in tweeen scheurt. 2 stammen blijven loyaal aan de monarchie van David en de andere 10 gaan met Jerobeam de zoon van Nebath in zee. Ondanks dat het een goede koning was als het op bestuur aankwam, is hij met name die de 10 stammen in afgoderij stort met alle gevolgen van dien. De 2 boeken met de Kronieken, volgen voornamelijk de koningen van het tienstammenrijk Israel, met Samaria als hoofdstad. Ten dele verteld het ook de geschiedenissen van de koningen van Juda, het tweestammenrijk.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject