Uitleg Jesaja - Deel 2

Jesaja is de evangelist van het Oude Testament - het 1e Verbond - en die naam heeft hij niet voor niks. Jesaja heeft veel goed nieuws te melden op drie fronten: Het herstel bij Israel, de komt, lijden, sterven en opstanding van de Messias, maar ook zijn wederkomst, voornamelijk de oprichting van het Vredesrijk. Hij heeft ook zeker Gods boosheid, of voornamelijk teleurstelling, over het gedrag van Israel en het daarbij behorende oordeel. Maar dit oordeel komt steeds niet, zonder vooruitzicht op herstel. Er is ook nog een deel 1, daar het een zeer omvangrijk boek is.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject