Uitleg Ezra en Nehemia

Deze video behandeld 2 bijbelboeken van de profeten Ezra en Nehemia. In de christelijke canon rekenen wij hen tot de kleine profeten. Voor de joden echter zijn dit geschiedkundige boeken. Sterker nog, dit is voor hen 1 boek. Ezra was een schriftgeleerde die na de ballingschap het volk weer terug bij God bracht door hen te onderwijzen. Terwijl Nehemia meer bestuurlijk aan het stuur komt te staan, van een land dat weer van de bodem af opnieuw moest worden opgebouwd. Gelijktijdig zijn deze twee mannen ook profeten van de Allerhoogste God.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject