Uitleg bij het Hooglied

Dit boek kent vele namen in de verschillende talen. Luther noemde het das hohe liet en dat werd in het Nederlands overgenomen als het Hooglied. Het valt compleet uit de toom bij de andere bijbelboeken, zelfs tussen de wijsheidsboeken. Waarschijnlijk is dit een lang poetisch werk geweest voor de prinses van Egypte. Het is een romantisch en soms wat net erotisch lied over de verkerings- en verlovingstijd van twee geliefde. Je kunt in dit lied sterke paralellen vinden in de verhouding tussen jou en God. Niemand kan bewijzen wat Salomo's diepere gedachten achter bepaalde zinnen was, maar je kunt het wel als grote levenslessen zien. Dit boek is daarom absoluut zowel poezie als een wijsheidsboek. Let er bij op dat bepaalde licht erotische beschrijvingen mogelijk iets verwarrend kunnen zijn ten aanzien van algemean gangbare westerse christelijke normen, omdat dit boek in een andere cultuur en tijd tot stand is gekomen. 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject