Uitleg bij 1 Samuel

Het eerste boek van Samuel introduceert eerst de profeet Samuel van voor zijn geboorte. Daarna verteld het hoe Israel een koning wilde en een koning kreeg. Dit werd koning Saul de zoon van Kis uit de stam Benjamin. Hoewel het in eerste instantie een goede koning was, bleef hij van Gods wetten zich afkeren door vooral eigenzinnig te handelen en niet zo zeer anti-God. God schuift Saul aan de kant en er ontstaat een nieuwe monarchie voortkomend uit de bekende koning David.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject