Uitleg 1 en 2 Koningen

De boeken 1 en 2 koningen vertellen de meeste geschiedenissen van de koningen van Juda, maar ook gedeeltelijk de koningen van Israel. Het land Israel komt in burgeroorlog nadat Salomo is gestorven. 2 stammen blijven loyaal aan de monarchie van David en 10 stammen volgen Jerobeam de zoon van Nebath die Israel laat zondigen door het vereren van de gouden kalveren in Dan en Bethel.  Maar de focus ligt op Juda, het tweestammenrijk dat wisselend God volgt en dan weer terugvalt in afgoderij en bondgenootschappen met heidenvolken. 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject