El

El is de oer-god van de KanaElanieten. Hij was getrouwd met Asjera en de vader van Ba'al, Astarte en Anat (de vrouw van Ba'al). Hij had samen met Asjera tussen de 66-88 kinderen. Afhankelijk welke bron je raadpleeg. Alle goden die uit El voortkwamen hadden de titel Eloim. JHWH of de HEERE wordt daarom ook wel vaker bewust onderscheidde door Zijn naam te duiden als El Eloim, El Shaddai of El Eljon zodat duidelijk is dat Hij verheven is boven alle goden. Hoewel El de schepper is en het begin van de goden, werd hij niet beschouwd als de oppergod. Onder al de verschillende goden in het Midden-Oosten, is El de meest voorkomende godheid in alle diverse oude culturen. Zijn naam betekend dan ook simpelweg 'god'. Je kan El beschouwen als dezelfde godheid als de titaan Kronos in de Griekse mythologie, hoewel zijn zoon Ba'al hier ook gelijk mee wordt getrokken, maar door andere weer wordt gezien als Zeus. El en JHWH werden door de heidenen niet als elkaar vijanden gezien. God noem El echter een slechte stinkende god. In het algemeen kom El over als een vrij vriendelijke god. Maar naast dat hij de schepper van de aarde zou zijn, gebruikt hij ook zijn macht om demonen te creeeren, om bijvoorbeeld zieken te kunnen genezen. 

Andere namen voor El

In Mesopothamie werd hij Anu, Anoe of An genoemd. Uit deze mythologie blijkt ook dat hij, in tegenstelling tot JHWH, alleen heerste over de aarde. Hij vormt een heilige drieeenheid met Enhil, de god van de lucht of hemel en Enki de god van het water.

Volgens de Soemerische verhalen is hij voortgekomen uit Ansjar en Kisjar. Na een conflict met Enil sloten ze een verbond waarmee El of Anu de hemel als woonplaats kreeg en Enil de aarde. Dit werd een soort scheiding van hemel en hel of God en Satan. 

Tags: , , , , , , ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject