Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Vaders Liefdesbrief

Vaders Liefdesbrief

Hoevele voelen zich afgewezen, niet geliefd door mensen en God. Hoevele voelen zich elke dag falen, zijn niet goed genoeg, kunnen een uitgestoken hand niet aannemen. Menigmaal sta ik als pastor letterlijk sprakeloos. Ik kan het tegendeel beweren, maar als je er niet voor openstaat of deze gedachten zo diep in je zijn geworteld, dan overtuigen mijn woorden echt niet. Hoewel 'Vaders liefdesbrief' bij vele bekend zijn, passen bijna even veel mensen het niet toe als het om zichzelf gaat. Andere kennen deze 'Vaders liefdesbrief' niet. Maar hoe het ook zij, deze is aan jou geadresseerd en is direct afkomstig van God, voor jou!

Mijn kind,

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je.
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat
Alles wat je doet is bij mij bekend. Psalm 139:1-3
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld. Mattheüs 10:29-31
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld Genesis 1:27
In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.
Je bent uit Mij voortgekomen. Handelingen 17:28
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al. Jeremia 1:5
Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit. Efeze 1:4
Je bent geen vergissing 
Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek. Psalm 139:15-16
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven. Handelingen 17:26
Je bent prachtig gemaakt
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder Psalm 139:13-14
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Psalm 71:6
Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen. Johannes 8:41-44
Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde. 1 Johannes 4:16
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.
Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.1 Johannes 3:1
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen. Mattheüs 7:11
Want Ik ben de perfecte Vader. Mattheüs 5:48
Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand. Jakobus 1:17
Ik geef je wat je nodig hebt. Mattheüs 6:31-33
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest. Jeremia 29:11
Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde. Jeremia 31:3
Ik denk ontelbaar veel aan je Psalm 139:17-18
En Ik zing een lied van blijdschap over je. Zefanja 3:17
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32:40
Want je bent Mijn kostbare bezit Exodus 19:5
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen Jeremia 32:41
En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien Jeremia 33:3
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden. Deuteronomium 4:29
Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Psalm 37:4
Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Filippenzen 2:13
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Efeze 3:20
Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt 2 Thessalonicenzen 2:16-17
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet.  2 Korinthe 1:3-4
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je. Psalm 34:19
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart gedragen. Jesaja 40:11
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen
En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen Openbaring 21:3-4
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus. Johannes 17:23
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Johannes 17:26
Hij is het exacte evenbeeld van Mij.  Hebreeën 1:3
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta. Romeinen 8:31
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen 2 Korinthe 5:18-19
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou. 1 Johannes 4:10
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen. Romeinen 8:31-32
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook 1 Johannes 2:23
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Romeinen 8:38-39
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt. Lukas 15:7
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven. Efeze 3:14-15
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? Johannes 1:12-13
Ik wacht op je. Lukas 15:11-32

je Vader
Almachtig God

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject