Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Stop, sta stil!

Stop, sta stil!

Geertje deelt bijna dagelijks haar kleurplaten met bijbelteksten. En ik had van de Heere nog geen antwoord ontvangen, waar ik over moest spreken. En dat begon mij op mijn zenuwen te werken. Tot dinsdag rond de middag een deel van deze tekst mij onder ogen kwam, dankzij haar digitale creativiteit. En daar legde de Heere Zijn vinger bij: Exodus 14:13a. Toen ik mijn Bijbel hierbij opensloeg opende zich een nog grotere schoonheid. Een waarheid die God onderstreepte door gisteren precies dit gedeelte te laten lezen, volgens het leesplan dat ik met mijn gezin lees. Van de 1189 hoofdstukken, was precies dit gedeelte aan de beurt. 

Vele zien God als een politie. Dat beeld bestrijd ik, maar het geeft wel een gevoel welke kant het vandaag opgaat: Als je op straat bent, kan het zijn dat de politie je aanhoud. Dit doet de politie om twee redenen: Je hebt een overtreding begaan of de politie wil je beschermen voor gevaar. Dat laatste is het geval als Gods bevel klink: Stop, sta stil!

Opname en Disclaimer

Deze preek kunt u tijdelijk terugluisteren of -kijken via deze link. Na verloop van tijd zal deze automatisch worden overschreven. Onderstaande preek is een preekschets. Deze kan afwijken van de opname, doordat de preek niet wordt voorgelezen, maar als leidraad geldt en tijdens de dienst wordt afgestemd op reacties voor of tijdens de dienst of als de Heilige Geest het anders leidt. Deze opname mag onverkort vrij worden verspreid, mits dit van te voren is gemeld en wordt verwezen naar www.GeopendeDeur.online

Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag voor u zal bewerken! De HEERE zal voor u strijden, en u moet stil zijn. Toen zei de HEERE: Wat roept u tot Mij? 

Exodus 14:13-15

Zingen: Staak de strijd!

 

 

Schriftlezing

Exodus 14:1-5 >>>

Deze twee regeltjes laten 10 punten zien, in het besef dat er veel zaken onbenoemd zullen blijven, omwille van de tijd. 

  1. Doodlopend spoor
  2. Vrees niet
  3. In de houding
  4. Sta stil
  5. Sela – Heil Jezus!
  6. De volkomen verlossing
  7. De strijd behoord U toe
  8. Wees stil voor het aangezicht van God
  9. God is getrouw
  10. Gods dienaar

1. Doodlopend spoor

Maar laten we eerst eens kijken naar waar Israel op dat moment zich bevind.

Israel is op reis door de woestijn en is onderweg naar hun 3e rustplaats. De 1e rustplaats was Sukôth en dat was de perfecte plek om door te steken door de woestijn naar Kanaän. Maar dan lijkt Mozes de weg kwijt te zijn, want hij laat ze paralel aan de Rode Zee trekken, waardoor het onmogelijk is de Horeb te bereiken. Hun eerste doel. En zo komen ze aan in Piha-Chiroth. Ze zijn onderweg om Egypte uit te komen. In totale verbijstering laat farao hen gaan en geeft de bevolking ze waardevolle bezittingen en reisbenodigdheden toe. Maar dan ontwaakt farao weer als de demonische dictator en slavendrijver en wil hij alsnog de Israëlieten terughalen. Hij lacht zich slap, want Israel loopt zichzelf klem. Ze gaan recht op de Rode Zee af. Aan weerskanten zijn de bergen en rotsen. Voor hen de zee en achter hen het leger van de farao. Israel is zich dit echter niet bewust, hoewel Mozes door God al van te voren op de hoogte was gesteld, dat Hij dit bewust liet gebeuren. Altijd als er in de Schrift er een 3e moment is, heeft dit bijzondere betekenis. En nu komt Israel bij zijn 3e rustplaats aan. En ik vermoed zo dat je de vraagtekens boven de hoofden van de mensen ziet rijzen, als Mozes ze verteld dat ze hier het kamp moeten opslaan en wanneer God het zegt dat ze weer verder gaan. Ze zijn op een doodlopend punt gekomen. Kijk maar eens mee. De plaats heet dus Piha-Chiroth, wat betekend: Waar zegge groeit. Ik dacht eerst dat er een schrijffout stond en dat er zegen moest staan, maar het gaat hier over een plant. Je kent de plant wel. Het lijkt op bamboegras en heeft vaak een groen blad met een witte of rode rand. Dat moet een pracht gezicht zijn geweest, maar onbegaanbaar met voetvolk en vee. Ze zouden massaal hun enkels breken. In de rug was Migdol, dat is het Egyptisch voor versterkte toren. Dit deel van Egypte was een grensgebied waar makkelijk men het land in en uit kon komen, door met bootjes over te steken. Daarom was er grenszone gemaakt met gevechtstorens en die torens stonden op 2 pijlafstanden van elkaar. Werd je gezien, kon altijd een schutter je neerschieten. Aan de andere kant was ook geen heenkomen, want dat liep dood op de tempel van de afgrijselijke god Zeus Cassios. Deze god werd door de Kanaanieten Baal Zefon genoemd. Ook wel bekend als de zeshoofdige Jupiter en de latere Zeus. Deze tempel werd streng bewaakt, omdat geen mens in de nabijheid van Zeus Cassios mocht komen. Sterker destijds mocht je geen eens bidden tot de goden.  Dat is mede ook de reden dat je zo vaak lees dat Mozes tot de Heere moest roepen, want ze hadden geen flauw benul hoe je tot God nog kon bidden. Maar ze luisteren en zetten hun kamp op. Maar opeens breekt er paniek uit als er grote stofwolken aan de horizon achter hen oprijzen en ze beseffen dat daar de farao met zijn doodseskaders. Je begrijpt dat niemand meer een seconde aan rusten denkt. Iedereen had het zich gemakkelijk gemaakt en het vee in kralen bijeengedreven. Opbreken zou uren kosten, een verdediging opstellen was geen tijd meer voor. Plus dat er ook nog geen leger getraind was, wat later gedurende de woestijnreis wel is gebeurt. Ze zijn niets anders nog dan slachtvee. Ze kunnen geen kant op. Al zouden ze niet in rustpositie zijn geweest, dan was het nog onmogelijk 1,5 miljoen mensen snel om te laten keren. Al zouden ze in blinde paniek willen wegrennen en vee en bezit achterlaten, dan zou dat minstens 2 uur kosten en nu zitten ze nog klem ook en hebben al snel zo‘n 500.000 kleine kinderen bij zich. Daar komt farao dan aan met 600 officieren elk met zware strijdwagen. Nu ga je nooit een gevecht aan met alleen officieren. Op elke wagen stond ook een schutter en daarmee een dus niet nader genoemd aantal militairen. Maar dat zal snel 10-100x zoveel soldaten zijn geweest. Dit kan niet anders dan een bloedbad worden.

2. Vrees niet

Temidden van die angstige kansloze situatie vraagt God een schijnbaar onmogelijk iets van Zijn volk: Hij zegt wees niet bang voor de Egyptenaren, maar ook: voel ook geen ontzag voor ze. Laten we eerlijk zijn de mensen die hier bijeengedreven zitten, hebben ruim een eeuw lang als slaven gediend. Er is niemand die zich kan herinneren dat ze ooit vrij waren. Ze waren gewend om voor een zweep en stok te bukken, laat staan dat de farao met zijn militaire garde ze in het nauw drijven. En dan wordt er gevraagd geen ontzag te voelen èn niet bang te zijn! Dat was me een opgave! In velerlei opzichten kunnen we ons bedreigd voelen. Nu Duitsland en de VS Leopard tanks gaan leveren en andere landen dit ook toestaan, is er volgens sommigen sprake van WO3. Technisch gezien klopt dat niet, daar de strijd in 1 continent en zelfs 1 land plaatsvind, maar nu gaat heel de wereld zich in de strijd mengen. Iran schaart zich achter Rusland. De situatie tussen China en de VS worden met de dag door president Biden verder op scherp gezet, wat China steeds meer in de richting van Rusland drijft. Europa speelt het spelletje mee tegen China, terwijl het al vecht tegen het vele malen groter Rusland. Dat kan je bang maken en imponeren. Maar wat als het onheil jouw leven treft? Vele hebben veel angst gevoeld en om ons heen gezien toen we gedrukt gingen onder de coronapandemie en de extreme maatregelen, waardoor we onze vrijheden verloren en de supermarkten op sommige momenten compleet geplunderd leken. Als we kijken naar de verharding, die eerst optrad in het publieke debat en dit nu maatschappelijk in een enorm tempo zich in extremere maten uitbreid. Als je links en rechts van je de een na de ander overlijd. De oversterfte gedijd. Als de een na de ander om je heen ziek wordt. Dat kan knap beangstigend en imponerend zijn. Hou jij je dan vast aan de woorden: Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen. Psalm 91:7 Wat is dan jouw gevoel? En wat als de duivel je aanvalt met beschuldigingen, bedreigingen en als hij merkt dat je verzwakt, komt hij met verleiding en even later komt hij met vroomheid op je af, zodat je nog twijfelt of het van God of van Zijn tegenstander is. De duivel kan je benaderen met aanklachten die geheel terecht zijn. En dan je niet geïmponeerd of bang voelen? De vijand die je je leven lang al heeft bezet. Ik hoop dat je weet dat je op enig moment door Jezus Christus verlost bent van deze onderdrukking. Ook Israel had Gosen verlaten, de slaven vertrokken met goud en zilver, purper en scharlaken, specerijen, wierook en  dure geverfde kleden. Materieel waren ze als rijken vertrokken. Ze wisten nu dat God aan hun zijde stond. Niet langer hoefde ze bang te zijn voor de Egyptenaren, maar de Egyptenaren waren bang voor hen. De bevrijding was spektakel zingen we in het lied ‚Nog één rivier‘. Ze waren vol euforie. De doorgang was vrij en ze zouden Kanaän binnen stormen. Zo kan er ook aan jouw geloof worden geschud en kan je dan gehoorzamen: Wees niet bang en laat je niet imponeren?

3. In de houding

Maar God zegt meer: Houd stand of zoals in de oude vertaling staat: Staat vast! Dit weerloze volk wat volledig klem zit moet standhouden? Er staat letterlijk: Stel u op! Ze moesten rechtop gaan staan. Ze moesten zich in formatie opstellen als een leger. Dit leger Gods was een leger zonder wapens en zonder ervaring. Het enige waar ze ervaring in hadden wat werken met doorzettingsvermogen en klappen incasseren en toch je mond houden. Ik kan mij voorstellen dat bij het horen van deze woorden ze zijn gaan gillen. Wat je opstellen: mannen, vrouwen en kinderen terwijl de strijdwagens getrokken door soms wel 4 paarden in volle galop op je inrijden terwijl je verblind wordt door de enorme wolken woestijnzand? Dan vraagt God in de houding als een soldaat te gaan staan, terwijl je weerloos bent, wachtend tot je wordt doodgetrapt en overreden. Ik weet één ding zeker, farao had gerekend het volk in te sluiten en mee te voeren, maar niet dat ze cordon zouden gaan vormen in doodsverachting. 

4. Sta stil

Je zou ook kunnen lezen dat God zei: Sta stil! En dat brengt mij in gedachten bij de vreemde oorlog die ik wel vaker te spraken heb gebracht, waar God Juda vraagt zijn soldaten op te stellen en verder niks te doen, terwijl de levieten spelend en zingend op de vijand in moesten lopen.  Ze mogen niet gaan vechten, maar moeten zich opstellen en stil blijven staan. Als jij nu in dit leven of geestelijk in de strijd bent geworpen, is niks doen soms nog haalbaar doordat je lamsla. Maar dat klopt niet bij het niet vrezen. God vraagt niet lam te slaan, maar om stil te staan. Jouw handelen op te schorten en onbevreesd de schijnbaar onoverwinnelijke vijand in de ogen te blijven staren. Als je wordt aangevallen, zal elke psycholoog en andere psychologische hulpverlener je adviseren: Zoek afleiding. Nu geeft God je een andere opdracht: Zet de tv uit, leg je telefoon en tablet weg, stop met werken om te vergeten en ga je steun niet bij je omgeving halen. Sta als je wordt aangevallen stil. Laat het komen en sta rechtop en blijf de vijand alleen in de ogen kijken. Meer niet! En ik weet dat jullie in strijd zijn. Had ik de nacht voor ik deze preek schreef deze opdracht ter harte genomen, dan had ik de volgende dag er heel anders bijgestaan. Dit is wat God nu van jou en mij vraagt. Geen ja-maars, geen wijze vrome adviezen. God vraagt je mond te houden, stil te staan en verder geen actie te ondernemen. Als je stil bent, zul je er om je heen in het land en elders op de wereld je wordt toegezongen: Hou vol, hou vol! Hij laat niet los! En elders: Staak de strijd! Dit is niet langer jouw gevecht! Kinderstemmen zing: Als het water bijna aan je lippen staat: Hou dan vol, hou dan vol. Als je door de stormen van je leven gaat: geef niet op en hou dan vol! Andere kinderen zingen je toe: De vijand schettert luid, de trommels gaan te keer. Maar midden in de strijd hoor ik opeens de Heer: Hou maar vol, ook al roept de vijand: stop! Het is de Heere zelf die tegen je zegt: Houd stand!

5. Sela - Heil Jezus

Psalm 3zegt: Het heil is des Heere en Zijn zegen is over Zijn volk. Sela Ongetwijfeld hebben wel eerder besproken wat ‚sela‘ betekend. Het heeft een dubbele betekenis. Het betekend dat er een rustmoment in de muziek is, omdat er een nieuw gedeelte aanbreekt en de laatste zin moet je even heel diep tot je laten doordringen. Aan de andere kant betekend dit ook: Verheffing. Je gaat voller en hoger in de toonlader zingen. Kerst ligt nu een maand achter ons, maar als voorbeeld gebruik ik ‘Stille nacht‘. Dit is een devoot lied. Een lied waarin je de hemels vrede en stilte voelt. En dan opeens is er een moment dat het stilvalt en je in de toonlader omhoog gaat en dan uit volle borst begint te zingen: ‚Prijst nu Zijn naam. Te samen met de eng’len‘.  Dat is wat deze stilte is die God van je vraagt. Stil zijn, op je in laten werken en dan komt er in de strijd een verheffing: Zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag voor u zal bewerken! 

Dat is de reden dat je stil kan blijven staan. En laten we dan zien wat er met ‚heil‘ wordt bedoeld. Het is een woordje wat we wat moeilijk vertaald krijgen. En toch kennen jullie dit Hebreeuwse woordje heel erg goed, want weet je wat hier staat: העושי  yoshuw’ah. Inderdaad, hier wordt voor de tweede keer de naam van onze Zaligmaker Jezus Christus genoemd in de Thora. Precies op de markeringen in de tijd van Israel in de Thora, klinkt de naam van Jezus, Yoshuw‘ah. De eerste keer is als Israel op zijn sterfbed ligt en zijn zonen zegent. Uitgebreid gaat hij op elk kind in, maar opeens merkt hij dat zijn kracht wegvloeit en hij haast moet maken. Zoals vaker bij stervende breekt de hemel reeds open en wil zijn ziel zijn lichaam al gaan verlaten. Op dat moment roept hij de bekende woorden uit: Yoshuw’ah qavah Yahweh!  Uw zaligheid wacht ik HEERE! Jakob roept deze woorden uit op het moment dat het heilig verbond werd ontstoken. Alsof de bliksem uit de hemel valt en het verbondsoffer wordt aangestoken door God zelf. Als Israel nu op het punt staat te worden vernietigd klinkt opeens weer slechts 3 woorden uit de hemel: Ra‘ah Yoshuw’ah Yahweh! Zie het heil van de HEERE! Dat maakt het sleutelwoord in de Thora als gloeiende gouden letters, die wij kennen. Het betekend de verlossing, de redding, maar ook de overwinning is in Gods hand! Elk van de betekenissen is in deze gebeurtenis van toepassing. 

6. De volkomen verlossing

Hij verlost hen uit Egypte en zal hen redden uit dit gevaar en de overwinning zal geheel en al alleen God toekomen. Als jij morgen zie dat er iemand in het water ligt en aan het verdrinken is, dan verlos jij hem uit het gevaar van de dood. Hij ademt echter niet meer. Je gaat hem reanimeren, tot het water uit zijn longen komt en hij weer kan ademen. Dan ben je ook zijn redder. En daarna wordt het spannend, want hoe zal het nu met hem gaan. We weten dat het gevaar aanwezig is dat plotseling zijn longen alsnog vanzelf vollopen in de komende uren en dat hij alsnog overlijdt. Dat kan jij niet voorkomen. Maar Gods verlossing is volkomen. Die beslaat niet het moment, maar ook de toekomst die bij de redding behoord. De naam Yoshuw‘ah is ook voorspoed. De verlossing van Yahweh is een volkomen verlossing. Van deze verlossing zingt Psalm 42:6Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven voor de volkomen verlossing van Zijn aangezicht. De verlossing van de HEERE is een volkomen verlossing. Voor nu, voor morgen en voor eeuwig. Nu daar ligt de kracht van deze woorden: de volkomen verlossing. De Israëlieten hoeven niet te vrezen. Psalm 42 en 43 horen bij elkaar en de 43e Psalm voegt er een paar woordjes aan toe: U bent de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God! Als ze daar stil staan, terwijl de vijand op hen inrijd, moeten ze vertrouwen op de Yoshuw‘ah, de volkomen verlossing, die de Heere zal brengen. Dus waar moet jij je nu op focussen als je wordt aangevallen of het leven zwaar wordt? Richt je oog op Jezus, want Hij is de volkomen verlossing en je God. Want al zou Israel van de Egyptenaren worden gered, dan waren ze er nog niet, want ze kunnen niet verder. Ze kunnen niet voorwaarts en niet zijwaarts. Ze kunnen alleen omkeren en teruggaan naar Egypte. Maar God geeft ze niet een redding, maar de redding gaat voorwaarts de toekomst in tot welvaart. Maar Israel kent de HEERE nog nauwelijks en weten nog niet wat deze woorden inhouden. God helpt ze opweg om te vertellen wanneer het zal zijn. Wanneer wil jij redding hebben als je in nood bent? Nu, vandaag toch? Daarom zegt Hij het erbij dat ze het vandaag zullen zien. Jullie weten vast wel dat de Grote Verzoendag in het Hebreeuws Jom Kipoer heet. Dat woord voor dag jom wordt ook hier gebruikt. Het kan gewoon dagbetekenen, maar ook een willekeurige tijdsaanduiding zijn gisteren, heden en morgen. En dat gaat nu helemaal op voor Gods heil. Als Hij zegt dat Hij nu helpt, dan helpt Hij je nu, vandaag. Maar Hij zal je ook morgen helpen. En ook al besef je het niet, Hij was er in het verleden ook al bij je. Toen jij in de pijn leefde, was Hij reeds jouw Yoshuw‘ah. Of je het nu besefte of niet. 

7. De strijd behoord U toe

Als daar nu vervolgens achteraan staat de 2 woordjes Yahweh Lacham, dan is dat vertaald als de ‚de HEERE zal voor u strijden‘. Dat is een prima vertaling. Een vrij recent lied in de Opwekkingsbundel is een vertaling van het lied van Bethel: De strijd behoord U toe! En dat is eigenlijk de meest nauwkeurige vertaling van deze woorden. Later is het de onverschrokken David die ook het gevaar recht in de ogen keek en een strijd aanging die hij redelijkerwijs onmogelijk kon winnen. Hij was in exact dezelfde situatie als Israel in hier in Pihachiroth, toen hij tegenover de reus Goliath stond. En voordat hij de fatale steen in het voorhoofd van de reus slingert, geeft hij hem eerst nog een getuigenis: deze hele gemeente zal weten dat de HEERE niet door zwaard of door speer verlost, want de strijd is van de HEERE. Hij zal u in onze hand geven. 1 Samuel 17:47 Zie je dat als je Gods Woord met elkaar gaat vergelijken, je een sluitend antwoord op je vragen zal vinden? Israel stond daar, machteloos zonder wapens, want de strijd is van de HEERE. Als jij dan in strijd bent, besef dan dat die strijd jou niet toebehoord, maar dat je die moet afgeven en overlaten aan de Heere. Wapen je met wapenrusting van God uit Efeze 6 en je hebt gewonnen. Dat is moeilijk hoor, de strijd overgeven. Niet je overgeven aan vijand, maar alles overgeven aan God, aan Yeshuw‘ah. Kom je in strijd, ga dan zingen: Staakt de strijd. Dit is niet langer jouw gevecht. Verlies jezelf, dan win je echt. Geef het aan Mij en wordt gered!

8. Wees stil voor het aangezicht van God

En wat ga je nu doen als je daar in de strijd met doodsverachting op God hoop? Weet je wat de meeste mensen gaan doen als er honderden paarden en ijzeren strijdwagens op je af denderen met getrokken speren en maaiende kopes-zwaarden? Wie zonder hoop is gaat gillen. Wie geloofd schreeuwt het uit naar God: Heere help mij! Kom mij te hulp! Dat hadden ze nog niet geleerd om tot God te roepen. Dat was hun voorouders afgeleerd. Alleen de priesters mochten tegen de goden spreken. In hun ogen had God het veel te druk om naar iedereen te kunnen luisteren, dus was het beter dat je wensen bij een priester bekend maakte en dan zou hij het bij de gewenste God brengen. Maar God wordt niet moe en Hij hoort een ieder die roept, ja Hij hoort zelfs de roep van de jongen raven. Zie ook Job 39. Voorheen had God hen verlost, omdat Hij hun lijden zag en Hij hun angstige geroep hoorde. Hij kwam puur uit genade en trouw om hen te verlossen. Nu was het tijd voor een nieuwe stap in geloof. En dat is… Nee, niet leren bidden tot God. Ze moeten hun mond houden. Stil-zijn. Niet stil zijn omdat je God bent vergeten. Nee, juist omdat je Hem vertrouwd. Je mag als een klein kind weg kruipen achter Papa’s been, terwijl je aan Hem vastklampt. Je mag dan de hand op je mond leggen, omdat je weet dat je Vader het gevaar voor je zal oplossen. God vraagt dus in Hem te geloven en te vertrouwen. Maar Hij vraagt nog iets: Ootmoed. Israel zat in de problemen, omdat ze het prima vonden in Egypte zonder de God van hun voorouders. Ze hadden een goed bestaan en goden voor het uitkiezen. Deze strijd was verdiend en toch weten ze nu dat ze uit genade zullen worden verlost. Dat maakt ootmoedig. De machtige Jahweh schiet hen ongevraagd te hulp, opdat heel de wereld zal weten dat Hij God is. En tot op de dag van vandaag kent men dit verhaal over heel de wereld en in alle culturen. Zij leren exact hetzelfde als Job, die zichzelf steeds voor God en zijn vrienden verdedigd, totdat God hem zichzelf in de spiegel laat zien. En dan kent Job zijn plaats en zegt: Job 39:37-38  Zie, ik ben te gering; wat zou ik U antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. Eén keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden; twee keer, maar ik zal niet verdergaan. Daar leer je de betekenis van het woordje Sela.

9. God is getrouw

Nu denk je misschien dat God hiermee alles heeft gezegd tot Israel. Het is geen bestraffing. Het is indirect een vertroosting, maar vooral onderwijs. Tot nu toe was God steeds bezig farao onder druk te zetten, te straffen en hun weg tot bevrijding vrij te maken. Maar nu geeft God ze als het ware de eerste les Alpha-cursus in ‚Wie is God?‘ en ‚Wat kan ik van God verwachten?‘ Hij eindigt met de retorische vraag: Wat roept je tot mij? Waarom vraagt God dit nu? We hebben juist geconstateerd dat ze nog moesten leren om tot God te bidden. Gaat Hij het nu dan gelijk afkappen? Nee, zeer zeker niet. Het is mijn dochter aan mij vraagt: ‚Houd u nog wel van mij?‘, dan reageer ik soms met ‚natuurlijk‘ of ‚wat denk je?‘, maar de kans ik groter dan zeg ‚moet je dat nog vragen?‘. Het is geen vraag, het is een absolute zekerheid. Wat mijn kinderen ook doen, ik hou van ze. Als de politie op de stoep staat dat mijn kind is gearresteerd, dan schokt mij dat, maar dan komt primair een extra golf van liefde omhoog. En nu gaat het niet om dat Israel iets fout doet. Ze moeten alleen wel leren te vertrouwen dat als God A heeft gezegd Hij ook B zal doen. Paulus zegt: God is getrouw. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat u het kunt doorstaan. 1 Korinthe 10:13 Als deze les doorleeft is en je die actief in je leven kan toepassen, dan wordt de opdracht ook minder onmenselijk als Hij vraagt stil te staan en de vijand in de ogen te kijken en te vertrouwen dat Hij voor je zal strijden. Eerlijkheidshalve moet ik wel zeggen dat de houding van Israel tweeledig was. 

10. Gods dienaar

Zij riepen in hun nood tot de Heere, maar dan doen ze gelijk iets heel menselijks, wat God hen wel aanrekent. Ze vallen Mozes aan: Waren er geen graven in Egypte, dat je ons hebt meegenomen de woestijn in om te sterven? Hoe heb je ons uit Egypte kunnen weghalen? Hadden we al niet gezegd: Laat ons met rust, laat ons de Egyptenaren blijven dienen? We hadden beter daar kunnen blijven, dan hier te sterven. De Heere had Mozes hier op voorbereid. Hij had hem al verteld wat er zou gaan gebeuren. En Mozes reageert eigenlijk heel rustig hierop, alsof hem net geen harde verwijten worden gemaakt. Opnieuw reageert God als een Vader op Zijn kinderen. Hij gaat nu niet struikelen over hun gedrag, daar komt Hij later op terug en maakt duidelijk dat ze dit geen tweede keer mogen doen, om zo tegen Mozes uit te vallen en daarmee indirect God zelf aanvallen. Het rechtstreeks aanvallen van Gods dienaren is iets wat God heel hoog opneemt. Daar kunnen we wel een les uit leren. We zijn gewend er aan geraakt dat een predikant, oudste, evangelist of profeet, gewoon een mens is zoals iedereen. Maar het is een hedonistische opvatting, dat zij gelijkwaardig zijn. Zij zijn dienaren van de gemeente, maar afgezanten van Christus. Het publiek aanvallen en bekritiseren is iets wat God niet duld. Of onze cultuur het daar nu mee eens is of niet. Laat je daar dan ook niet in meeslepen. Tijden veranderen, maar God veranderd niet. God heeft Zijn kinderen lief. Maar God is ook een goede Vader. Ik zou een slechte vader zijn, als ik mijn kinderen toestond om hun leraar publiek aan te vallen en te bekritiseren. Ik heb hen de verantwoording voor mijn kinderen gegeven en zij dienen hen een deel van het respect te geven, wat ze mij anders hadden gegeven als ik hen had onderwezen. Daarin zullen de kinderen de Vader moeten vertrouwen. Maar daar ligt het zwaartepunt van het onderwijs vandaag niet. De boodschap voor nu is: Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. Spreuken 3:5-6 

Amen

Zingen: Stil, mijn ziel wees stil

 

 

Bonus: Nog één rivier

 

 

 

Bonus: Wij zijn het volk van God

 

Bonus: Hou dan vol!

 

 

Bonus: De vijand schettert luid

 

 

 

 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject