Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Memento Mori: Gerard Grimbergen is Thuis

Memento Mori: Gerard Grimbergen is Thuis

Gerard Grimbergen is heden overleden. Gerard was een vurig getuigen van het Evangelie van Jezus Christus. Hij is de vader van de evangelisatie-organisaties Naar House en Get Saved. Onder de vlag van Get Saved evangeliseren wij wekelijjks in onze regio. Gerard is tot bijna het laatste moment als evangelist actief gebleven. De laatste keer dat wij op straat hebben geevangeliseerd getuigde nog een man hoe de liefdevolle aanhoudende houding van Gerard een onwillige ziel uit het duister heeft getrokken naar het eeuwige licht, waar Gerard nu zelf voor eeuwig mag zijn.

De Heere sterke en vertroosten zijn familie, vrienden, mede-evangelisten en andere nabestaande. Er is een groot lichtend strijder gestorven, maar het vuur dat hij ontstoken heeft zal niet uitgaan. En de vonken zullen door de Heilige Geest ontstoken worden tot een levend licht. 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject