Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Inzameling Turkije

Inzameling Turkije

Turkije en Syrie zijn getroffen door een zeer zware aardbeving. Turkije is het land waar de eerste christengemeente ontstonden. Het was ook het allereerste christelijke land ter wereld. Na het Ottomaanse Tijdperk was nog een kwart van de bevolking christen, nu nog slechts 300.000 mensen, 0,4% van de bevolking. Zij vrezen dat dit het einde kan worden van de christelijke kerken in Turkije. Toch geloof ik het niet dat dit het geval zal zijn. Ja, God heeft de kandelaar weggenomen uit hun midden, zoals Jezus had voorzegt in de Openbaringen. Maar Hij heeft ook een geopende deur gegeven die niemand kan sluiten. Hoewel we klein zijn willen we ons geld inzamelen voor de Armeense christenen, daar we die rechtstreeks kunnen steunen, zonder dat geld terugvloeid naar de overheid, andere hulp of andere overheadkosten. 

‘Als de wil aanwezig is, dan is iemand goed als hij geeft overeenkomstig wat hij heeft, niet overeenkomstig wat hij niet heeft. Het is namelijk niet de bedoeling dat anderen verlichting hebben, en u verdrukking; Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.’

2 Korinthe 8 en 9

De collecte wordt overhandigd aan de Armeense christenen Turkije en Syrie. Giften kunnen ook worden overgemaakt op NL33INGB0669621951 t.n.v 

H. Bos o.v.v. GeopendeDeur.online. 

Of ga naar: tinyurl.com/aardbeving-Turkije

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject