Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Dienst: Zeker Profetisch Woord

Dienst: Zeker Profetisch Woord

Wat maakt de Bijbel tot een uniek Heilig Boek? Wat is de meerwaarde van de Heilige Schrift? Welke zekerheid heeft het jou te bieden in een onzeker bestaan? Dit Boek verteld de gehele geschiedenis en toekomst van dit universum, inclusief dat van jouw leven. Ga eens mee op ondekking naar de zekerheid die het jouw leven te bieden heeft. 

 

Kom je in gesprek met een ander over je geloof, komt al snel de vraag: Waarom zou de Bijbel anders zijn dan een ander heilig boek? Waarom is de Koran, Pali-Canon, de Mormon of Cursus in Wonderen anders zijn? Ja, alle bevatten vele wijsheden. En toch kunnen de meeste christenen deze vraag niet beantwoorden. Nu kunnen hier toch wel degelijk onderscheid in maken. In eerste plaats op puur statische gronden, maar ook op wetenschappelijke gronden en op geestelijke gronden. Wat wanneer de beste ingang is, hangt van het moment en de omstandigheden af.

Statistisch

De Bijbel is het meest vertaalde boek op aarde. Op dit moment is de Bijbel beschikbaar in 3534 talen en 50 gebarentalen. Stel je daar tegenover de Koran, dan is deze beschikbaar in 24 talen, hoewel deze officieel niet mag worden vertaald en is hij ter inzage in zo'n 100 talen in universiteitsbibliotheken. De Bijbel is dus vrij toegankelijk voor bijna iedereen. Dit kan van geen enkel heilig boek worden gezegd. Deze zijn slechts in enkele talen of bepaalde regio's in eigen taal beschikbaar. Dat bijvoorbeeld de Koran niet mag worden vertaald (hoewel dat dus wel gebeurt) heeft op zich een goede reden. Bij elke vertaling die je maak, zijn er kansen op intepretatiefouten en vertaalfouten. Dit weerhield de kerk in eerste instantie ook er van om de Bijbel te vertalen vanuit het Latijn. Het gevolg is echter dat slechts een klein deel van de mensheid het leest. 

Maar de Bijbel behoord ook tot het meest gelezen boek op aarde. In de top van de meest verkochte boeken zit ook de Kleine Prins, Pinokio, Kuifje, Astrix en Obelix, Harry Potter en het Achterhuis van Anne Frank. Echter geen van de heilige boeken komen hier in voor, terwijl de Bijbel veruit nog altijd op de eerste plaats staat.

De Bijbel is eveneens het meest verkochte boek op aarde mete 3,9 miljard exemplaren. Met op grote afstand op nummer 2 het Rode Boekje van Mao met 820 miljoen exemplaren. Gevolgd door Harry Potter mete 400 miljoen boeken.  Maar binnen al deze lijsten komen de andere heilige boeken van andere religies niet voor, hoe wijd verspreid religies ook zijn. 

Is dit doorslaggevend? Voor mij niet. Voor anderen wel.

Wetenschappelijk

Dan zijn er ook nog altijd wetenschappelijke gronden waardoor we moeten concluderen dat de Bijbel een uniek heilig boek is, ja dat Het Heilige Boek is. Heilige boeken hebben een aantal zaken met elkaar gemeen: Het is meestal door 1 persoon geschreven, uit een specifieke klasse en is geschreven in een relatieve korte tijd van enkele weken tot een paar jaar. En niet onbelangrijk: Er zijn nooit getuigen bij aanwezig geweest, dan geestelijke wezens. Maar nu de Bijbel: Deze is geschreven door 40 personen uit alle mogelijke klasses. Van herder tot koning, van boer tot jurist, van belastingbeamte tot theoloog. Het is geschreven niet in een korte periode, maar over een tijdsbestek van 1500 jaar! De schrijvers kende lang niet altijd elkaars werk en kende elkaar zelden persoonlijk. De grootste gebeurtenissen zijn omringt door vele getuigen. 

Toen Mozes de Thora schreef, ook wel de Wet genoemd, de eerste 5 boeken van de Heilige Schrift, waren er 74 getuigen aanwezig die hoorde de woorden die Hij van God moest opschrijven. Daarnaast waren er 1,3 miljoen getuigen dat hij deze woorden ontving, maar deze konden het alleen zien, maar niet letterlijk verstaan. Maar nogmaals er waren wel 74 getuigen! Een ander belangrijk gebeuren is de verheerlijking op de berg, waarvan we meerdere verslagen hebben in de evangelien en van Petrus persoonlijk in ons tekstgedeelte van vandaag. Van Jezus opstanding waren er meer dan 600 getuigen geweest. Hij verscheen na Zijn verrijzing zelden aan iemand persoonlijk, maar bijna altijd aan groepen. Veel gehoord argument is: Massahysterie en groepshypnose. Maar let er op dat Hij aan 500 man op 1 ogenblik verschijnt. Dit zwart op wit staat en op het moment dat dit is gepubliceerd waren de meeste van deze getuigen nog in leven en er is niet 1 getuigenis van iemand die dit heeft tegengesproken! Iedereen kent de naam van Homerus en wordt als een historisch feit gezien. Weet je ook dat er maar 2 referenties zijn, waarvan 1 zeer discutabel. Er zijn over de geschiedenis van de afgelopen 5000 jaar maar weinig tot geen historische personen te noemen waar zoveel referenties voor zijn als de belangrijke personages uit de bijbel. De historische documentatie van de Bijbel is groter dan de bewijzen van het bestaan van alle romeinse keizers. Toch worden deze historisch gezien niet ter discussie gesteld, maar de Bijbel wel.

Ook zijn er allerlei externe geschriften die het historische bestaan van Jezus bevestigen. Er zijn tientallen en honderden geschriften die de historische feiten uit de Bijbel ondertekenen en personen identificeren. Maar er zijn ook in de Bijbel referenties aan geschriften die in andere culturen bekend zijn, maar niet in de Bijbel als geschiedenis zijn opgenomen, maar wel elkaar bevestigen. Denk aan de rollende rots in 1 Korinthe 10:4, de bemiddeling van engelen in Galaten 3:9, refenties aan de geschriften van Henoch, de hemelvaart van Mozes en het Testament van Mozes in de Judas-brief. Maar omgekeerd bevestigen, soms zelfs vijandige rabijnse geschriften, het feit dat de apostelen van Jezus Christus wonderen en tekenen deden in Zijn naam. Dat ze grote achting onder het volk hadden, dat Hij geboren was uit een vrouw, zonder dat de vader bekend was. 

Maar ook de archeologie bevestigd steeds weer dat er plaatsen zijn die echt hebben bestaan, ook al werden deze in twijfel getrokken. Denk hierbij aan het badwater van Siloam en Lithostrotos. Recente vondste bevestigen wat de wetenschap soms al eeuwen als onwaarschijnlijk had gehouden. Het mooie is dat deze vondste vaak nog van de hand van niet-christelijke of niet-joodse wetenschappers komen. 

Betrouwbaarheid door overdracht

Veel gehoord argument is: De bijbel is gebaseerd op wat is doorverteld. Ja dat is waar. Ten eerste heeft de Heilige Geest deze woorden rechtstreeks ingegeven aan de mannen Gods zegt Petrus. Ten tweede zijn de verhalen inderdaad overgedragen. En dan komt het argument: Ja, als je het doorvertel-spelletje doet als kind, komt er na 3 mensen iets in het oor fluisteren al een heel ander verhaal uit. Klinkt plausibel. Neem nu eens de eerste hoofdstukken uit Genesis. Wie deze rustig leest zal een afwijkende schrijfstijl ontdekken. En niet religieuze wetenschappers zijn tot de conclussie gekomen dat deze schrijfstijl terug te voeren is op het Soemerisch spijkerschrift uit 3300 voor Christus. Raad eens wie des tijds nog in leven was: Adam. Wie was er verantwoordelijk voor de overdracht van de verhalen: De stamoudste. Deze werd tot Mozes de priester genoemd. En welke priester van de Allerhoogste God bezocht Abraham: Melchizedek. Pak opnieuw eens de tijdslijn van Bijbelse Personen erbij. Wie leefde destijds nog toen Abraham dit bezoek ontving: Sem, de zoon van Noach. De oudste stamvader. En zo kunnen we doorgaan. En je zult ontdekken dat er niet tientallen lagen tussen de geschiedenissen en de beschrijvingen zaten, maar de kans groot was dat het uit eerste of tweede hand kon worden bevestigd. 

Geestelijk

Maar tot heden zijn dit alle rationele gronden. Maar niet onbelangrijk als het om een stevig gesprek gaat. We kunnen bij de Bijbel bouwen op theoretische argumenten en praktische bewijzen. Maar de geestelijke of spirituele kracht van de Bijbel heeft door de eeuwen heen meer getuigenis gegeven dan wel heilig en onheilig boek dan ook. Hoe kan dat? Omdat het door God zelf ingegeven is. God gebruikt deze woorden tot op de dag van vandaag. 

Vorige week hebben we gesproken over het profetisch spreken. En hiervoor gebruikt Hij tot heden Zijn eigen Woord primair als basis. Daarnaast openbaart God nog steeds nieuwe woorden en gezichten. Maar deze zijn alltijd te toetsen aan de reeds gegeven woorden van God die in de  Bijbel zijn gevat. Toen Mozes de Thora van God ontving en deze aan het volk had voorgelezen, sprak het volk: Wij zullen het doen en leren begrijpen! Dat is een fundamenteel andere houding dan: Okay, overtuig mij dat het waar is, dan zal ik het doen. Gods Woord moet worden beproeft. Als Gods Woord iets zegt, doe het! En wat het bijzondere is, je zult ontdekken dat als je het doet (ook al begrijp je het nut niet of zie geen kwaad er in om het tegengestelde te doen), zal je ontdekken dat er zegen volgt. En op zegen volgt bijna altijd ook het inzicht van het nut en het waarom. Maar soms ook niet. Denk je dat de Joden begrepen waarom ze al die wetten kregen? Menig wet druiste in tegen de culturele waarden en normen. Moderne wetenschap toont de afgelopen 150 jaar steeds vaker aan dat God reeds het nut had voorzien, op gebied van gezondheidszorg en hygiene. Tot op de dag van vandaag laat de wetenschap steeds weer zien dat Gods kennis de wetenschap duizende jaren voor was. Dat is logisch, want wetenschap en kennis komt van God. Wil je het zelf eens ondervinden, tik dan eens het boek Wetenschap in de Bijbel op de kop. Facinerend en overtuigend.

Morgenster

Petrus zegt net als in Psalm 119 dat Gods Woord een licht in ons hart en op ons levenspad is. Licht dat duisternis verdrijft. Duisternis in ons denken, doen en voelen. Duisternis verdrijft uit onze zielen. We maken vaak Gods Woord tot schaduwen. Vanaf 350 n. Chr. begon de kerk steeds meer de Bijbel te vergeestelijke en symbolisch te nemen. Dit heeft de weg vrijgemaakt tot allerlei dwaalleer en de welbekende vervangingstheologie. Hiermee werd de (onvervulde) profetie onklaar gemaakt. Verduisterd. Als Christus zegt dat Hij komt als een dief in de nacht. Heeft Hij het niet er over dat Hij onverwachts komt. Dat is een veel gehoord argument in de kerk. Daarom moeten we ons daar ook niet zo bezig houden. Maar dat is een halve tekst gebruiken. Jezus heeft het hier over de tekenen der tijden. Hij zegt dat Hij niet onverwachts komt, maar dat we waakzaam moeten zijn op de tekenen, die in de profetie zijn gegeven. Hij komt als een dief in de nacht, voor wie niet waakzaam zijn en de profeten niet meer onderzoeken. En zo is de kerk het Woord van God gaan maken tot schaduwen in plaats tot een licht. Petrus vergellijkt dit met de Morgenster. De planeet Venus, die je vannacht rond een uur of 5 ziet verschijnen. De planeet Venus kondigd de komst van de dag aan. Totdat het daglicht het overneemt en Venus verbleekt in het grote licht. Maar een andere tijd van het jaar zie je Venus juist bij het vallen van de nacht. Zo is Gods Woord als een baken in de tijd. Het werpt licht in de duisternis - Venus is een van de grootste en helderste hemellichamen na de maan aan ons firmament - en het kondigd de komst van het licht aan, de nieuwe dag en het waarschuwd je als de nacht dreigt te vallen. Gods Woord verlicht dus je hart, het verteld je wat er gaat gebeuren en het verteld je wat er is gebeurt. God kent jou. Hij kent je van begin tot einde. Zijn Heilige Geest heeft alles geopenbaard in dit Heilig Boek. Dit Boek geeft licht en zekerheid in jouw leven en over je toekomst. Zekerheid, vrede en vreugde, zijn de vruchten die ik je garandeer die je gaat vinden als je hier in durft te duiken.

(On)zekerheid

Vandaag de dag is de grootst gehoorde klacht: Alles is zo onzeker! Een moslim-geestelijke sprak mij ooit aan en zei: Weet jij wat het verschil is tussen jouw soort mensen en ons? Jij leef met zekerheid, wij moeten alles afwachten! Wow... kan het typerender? Wat kenmerkt ons jaar: WEF-dossier, klimaat, oorlog, energiecrisis, vluchtelingencrisis, dreigende (hyper)inflatie, politieke machtswisseling... Zekerheid? Wat betekend dat woord? Weten wat er is gebeurt en wat er komt en wat je bestemming is. En op al die vragen vind je antwoord in het profetisch woord dat zeer vast is! Het is je fundament. Het is je rots. Het is je verleden, heden en toekomst. De toekomst is niet onzeker. De toekomst staat vast. Hij staat tot in de details beschreven in het profetisch woord. Maar al jou vragen dan? Ze staan er in. Kan je de antwoorden niet vinden? Dan geef ik je nu een uitdaging: Begin vandaag de Bijbel letterlijk te lezen. De meeste profetieen kan je letterlijk lezen, tenzij overduidelijk is dat er over een beeldspraak wordt gesproken. Worden er over tijden en plaatsen gesproken. Neem die eerst maar eens letterlijk. Ik garandeer je dat je veel meer antwoorden gaat vinden. Petrus waarschuwd in de brief voor hele duistere tijden, de tijden waar wij in leven. En let eens op hoe weinig van al die dreigingen betrekking hadden op de het bewind van Keizer Nero. Bijna al zijn waarschuwingen hebben betrekking op de kerk. De dreiging komt van binnen uit. De misleiding en verdraaiing van de waarheid. Ik noem ze nog een keer:

  • De kerk is in plaats van Israel gekomen
  • Je moet profetieen niet letterlijk nemen
  • De wetten gelden niet meer voor ons, maar waren voor de Joden (dat geldt voor maar een deel)
  • Jezus heeft de wet vervuld, dus het Eerste Verbond (Oude Testament) is niet zo belangrijk
  • Je moet niet zo graven in de profetieen, maar letten op wat God nu doet

Disclaimer

In deze dienst is veel meer gezegd dan dat hier kort is samengevat en in de nabespreking zijn nog vele vragen besproken en voorbeelden genoemd van toepassing en hoe om te gaan met deze zaken. Doordat dit een samenvattting is, kunnen niet alle mitsen en maren worden genoemd. Hierdoor kan het zijn dat iets te kort door de bocht lijkt. Voel je vrij om daarom de nuance te zoeken in gesprek. Je kunt hieronder je reactie achter laten. Wil je liever persoonlijk gesprek neem dan contact met ons op. Je bent altijd van harte welkom de Open Huiskamer Diensten van de Geopende Deur of kunt online deelnemen aan de Online Huiskamer Diensten, als je niet fysiek aanwezig kunt zijn. Er is daar alle ruimte om je vragen te stellen, kritiek te geven of verdiepend onderwijs te ontvangen. De Heere zegene je.

 

 

 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject