Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Dienst: Zaad en Brood

Dienst: Zaad en Brood

Vanmiddag mochten we wederom een medebroeder als gast begroeten in onze Open Huiskamer-dienst. Welk een vreugde als de Heere mensen aan de gemeente wil toevoegen en des te meer als dit ook live het geval is. Vanmiddag hebben we stil gestaan bij een beeldspraak over zaaien van het zaad, ontvangen van brood en rijk worden in uitdelen. De refererende tekst hierbij vind je in 2 Korinthe 9:6-15.

Nadat de gemeente van Jeruzalem in armoede is vervallen, zamelt de huisgemeenten van de stad Korinthe met elkaar geld in. Deze gemeente bestonden met name uit slaven, armen en vrouwen. Niet de mensen met de meeste expantieruimte. Toch waren het degene die weinig tot niets bezaten, die anderen te hulp schoten. Als we de 1e brief lezen, dan weten we dat Paulus het hier niet alleen over geld heeft wat als gave mag worden uitgedeeld, maar ook gaat over goederen, diensten, liefde, compassie, talenten en geestelijke gave en niet ten laatste het uitdelen van het Levende Woord van God. En op welke wijze?

Met gedroogd graan kan je twee dingen doen: Vermalen tot bloem gebruiken tot voedsel of gebruiken als zaaigoed voor een volgende oogst. Daarin bestaat geen goed of fout. Het is jouw bezit, jij heb het verdient of voor betaald. Je hoeft geen verantwoording aan enig mens af te leggen wat je daar mee doet. Maar God daagt je uit: Zaai dat zaad maar vrijmoedig uit. Niet inhouden. Niet calculeren. Zaad wat je heb gezaaid kan je niet meer meel van maken. Maar dat kan wel nieuwe oogtst opleveren. Graan wat je consumeer kan je niet meer opnieuw eten, vermenigvuldigen of opnieuw zaaien. Op=Op. Het wonder van het vrijmoedig zaaien van je bezit, gave, liefde, woorden en diensten in Gods Koninkrijk, is: Je mag het opmaken. En als je thuis komt ontvang je van de Heere als beloning alsnog een brood op de plank. Dat is verdubbeling: Zaaien en eten. Maar als het opkomt mag je het ook nog eens oogsten in rijke overvloed, waardoor je het mag vertienvoudigen of zelfs tot hondervoud brengen.

Maar waarom? Omdat het een ander blij maakt? Ja. Omdat het jouw blij maakt? Ja. Omdat het God blij maakt? Ja! Dat is dus een triple score. En toch draaid het daar niet om. Toen jij een goed werk deed (een gift, een vriendelijk woord, een gebed, het delen van het Evangelie), dankte de ontvanger onze Vader. Jij was verheugd en je dankte God voor dat je dit mocht doen. De ontvanger verteld het thuis en haar man loofde de naam van onze God. En daar draaid het om: Het feest in de hemel. Wat jij met je hart doet in gehoorzaamheid, brengt God minimaal 3x lof in de hemel. Ja een simpel voorbeeld liet ik meezien, hoe 1 enkele opmerking, onder 5 kinderen die met Lego zaten te spelen meer dan 100 getuigenissen opleverde.

Durf impulsief te zijn. Als de Heere jou nu een gedachte, verlangen of wens op je hart legt. Volvoer deze te plekke. Je zult er rijk van worden en schalen reukwerk in de hemel laten uitstorten voor Gods troon.

Vanochtend hebben we een broederschapsbezoek afgeegd aan Unie-ABC Gemeente Zuidplas in Zevenhuizen. Wat een vreugde om broeders en zusters met gelijk gestemde harten te ontmoeten en (natuurlijk minder leuk) niet wetende dat we zo dicht bij elkaar ons bevinden. Hoe dicht bij dit is bleek, toen wij veel te vroeg aankwamen en de eerste persoon die wij ontmoeten, nota bene onze eigen overbuurman was. Wat heerlijk om zo te midden van een Gideonsbende te mogen getuigen van de werken van onze Heere Jezus Christus.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject