Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Dienst: Terug naar de Eerste Liefde

Dienst: Terug naar de Eerste Liefde

Vandaag zijn we met elkaar bijeen geweest onder het thema "Terug naar de Eerste Liefde" n.a.v. Openbaringen 2:1-7 waar Jezus aan Johannes vraagt een brief te schrijven aan de gemeente van Efeze. Een brief vol complimenten, wat in geen enkele brief het geval is. Maar daartussen een hele krachtige waarschuwing: Openbaring 2:4-5 "Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert."

Wie herinnerd zich niet zijn eerste liefde? Huwelijke uit eerste liefde op jongere of latere leeftijd houden slechts in 2% geen stand tot de dood, terwijl 34% van de geplande huwelijke strand. Tegen 80% van alle relaties die voortijdig eindigen. Daar zijn tal van chemisch biologische redenen voor te noemen en een aantal (neuro)psychologische redenen. Je kunt simpelweg details als geur, fijn/niet fijn, losse (soms onbelangrijke) details niet vergeten. Ze zitten in de amandelkern van je brein gebrandmerkt. Maar de doorslaggevende psychologische factor is, dat je bij je eerste liefde nog het meest jezelf was. In de loop van de tijd lijken we te veranderen, maar je pas je slechts aan op de wensen van je omgeving en je ervaring, maar je pure persoonlijkheid die veranderd niet.  

Dit is een samenvatting van de preek en het onderwijs 

Als je tot geloof gekomen bent, heb je Christus ontmoet in puur wie je bent. Zo heeft Hij jou Zijn liefde verklaard. Een donkerrood verbrande simpele herderin, die in de ogen van de Bruidegom mooier is dan de prinses van Egypte. Hij stond jou op te wachten onder de witte en roze bloemmetjes van de mirtebomen op Zijn paard, toen Hij je meenam in Zijn tuin en Zijn liefde je verklaarde. Hij wees je op al die schoonheid. Jij wees Hem op de zwarte aarde van je zonden, fouten, gedragingen, gedachten, daden, onvolmaaktheden. Maar Hij zei: Daar groeien nu deze bloemen op. En elk stukje grond werd met bloemen en gras bedekt, totdat er alleen een lieflijke weide over was gebleven. Herrinner jij je dat moment?  Zo ja, wie leeft nu in die fase? Wie leeft nu in de gedachten: "Vanaf nu is mijn leven voorgoed veranderd! Het is nu alles voor Hem en ik leef alleen nog voor Hem? Dat was ultiem geluk en vaak valt dat nog samen ook met een donkere episode van je leven. En toch het was je volmaaktste moment. Toch is de kans erg groot dat je daarin niet meer leef. 

Liefde verdienen en leren we in het leven, hoewel we het vaak als onverdiend ervaren. Maar deze grote liefde is geen verdienste, dat is een opdracht. Een gebod. Gedwongen liefde? Nee, maar wel geboden. Je kunt alleen kiezen of je er aan gehoorzaam. Het grootste gebod is: "Heb de HEERE uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met al uw krachten!" Johannes zegt: Als je geloofd en belijd dat Hij jou heeft liefgehad en je zegt dat je Hem liefheb, dan is God in je. Maar dat geldt ook voor je medegelovigen. Zij zijn dus je broers en zussen die ook zo geliefd zijn. Als jij gaat kiezen wie jouw energie, aandacht en liefde waardig is daarvan, heeft de liefde verlaten en de liefde van God is niet langer in hem. Dat is de thermometer en het gebod is je loep om te zien waar je van de liefde bent afgegleden. Met je hart, met je ziel en/of door niet langer AL je krachten. Als je na je ontmoeting met Hem, Hem een plekje in leven hebt gegeven, dan ben je afgegleden. Eerste liefde laat Hem je hele denken, voelen en leven in beslag nemen. Je relatie met Hem verdiend niet een prime-time in je agenda! Dan is gepland tijd voor Hem nemen een goed iets om relatie levend te houden, maar niet om in relatie te leven! Het vraagt HEEL je hart, HEEL je ziel en AL je krachten!

Hier wordt je de weg terug gewezen. Hoe te vinden? Eenvoudig: Keer je om (bekeer je) en loop dezelfde weg terug, tenzij je het hele veld kunt overzien en Hem ziet staan. Ren dan rechtstreeks naar Hem toe. Ben je gevallen en kan je het niet alleen, dan staan wij hier voor je klaar en nemen je mee terug. Terug naar waar het begon. Hij staat nog steeds op dezelfde plek, onder de mirtebomen in Zijn Tuin der Liefde en wacht op jou. We kunnen je meenemen de berg weer over, maar je ontmoeting met Hem zal persoonlijk zijn. Alleen tussen de Bruidegom en Zijn Bruid (jij)!

Wil je hier over doorpraten, stuur dan een email of bel op 06-40254171.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject