Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

De ware onbedwingbare liefde

De ware onbedwingbare liefde

  • Soundcloud:

Liefde... zo'n uitgemolken thema zou je zeggen. En ja het wordt lukraak uit de kast getrokken. Maar wat is ware liefde? Hoe maakt dit deel uit van jouw leven? Wat is de bron van Liefde? Liefde ervaar je op het best, als je hebt gefaald in de liefde. Ga vandaag mee in het ontdekken van de liefde, zonder in een zoetsappig geaai te belanden. Ga verder dan liefde ervaren en leer hoe liefde als bloed je aderen mag of zelfs moet doorstromen.

De Ware Onbedwinbare Liefde

De Heilige Geest - Deel 5

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.’

1 Johannes 4:10-11

Vertaling uit het Grieks

Hier, dit is de ware liefde! Niet wij hebben deze onbedwingbare liefde hebben, maar Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gestuurd om boete te doen en te verzoenen onze zonden en afdwalingen. Lieverds, profeten, indien de Godheid ons op deze manier onbedwingbaar heeft geliefd, moeten wij elkaar koesteren.

Inleiding op de ware onbedwingbare liefde

Van de week werd ik tegen de nacht opgeschrikt door het verhaal van twee christenen die overlopen van liefde voor Christus en hun medemens, gedreven door een ongeremde passie en hunkering, die door medechristenen werden afgeserveerd, als demonisch belast, omdat ze niet in de pas liepen. Zo hard en liefdeloos! Mijn gedachten gingen terug naar het moment dat ik mijn meest geliefde vriend hier op aarde voor het laatst omarmde en mij strak tegen zich aandrukte en met raspende stem zei: ‚Shalom broeder, we zien elkaar spoedig!‘ Ik zag hem nog tweemaal. Eenmaal toen zijn lichaam op bed lag en daarna toen ik boven zijn graf de laatste woorden sprak: ‚Maranatha, kom Heere Jezus! De genade en liefde van onze Heere Jezus Christus zij met u alle. Amen‘ In Peters eenvoudige ‚shalom‘ lag een hemelse onbedwingbare liefde. Daar stond ik achter een gesloten deur, in de wetenschap: ‚Hier, dit is de ware liefde!‘ Hij had veel fouten in zijn leven gemaakt. Maar nadat Jezus‘ hem opzocht in de isoleercel, ging het stuur radicaal om en stortte hij zijn leven uit om anderen het Evangelie te vertellen, prostituees van de straat te halen. Ja, terwijl hij stervende was, wilde hij nog in de auto stappen om zijn pastoranten te bezoeken, die het zo moeilijk hadden. Zijn liefde was zo onbedwingbaar, dat we zijn autosleutels moesten innemen. Hoewel hij vreselijk moest lijden, weigerde hij elke pijnstilling, zodat hij niet mogelijk even versuft zou zijn en missen indien er iemand in nood was. Daar sprak mijn hart: Hier, dit is ware onbedwingbare liefde! Daar achter die deur, spreidde ik mijn handen uit naar de hemel en riep: Hier, dit is ware onbedwingbare liefde!

Deze woorden zijn afkomstig uit onze tekst van vandaag. We lezen in onze tekst: Hierin is de liefde! Het Grieks kent diverse woorden voor liefde. Daar heb ik eerder over gesproken. In dit geval gaat het om het woordje ‚agape‘ wat betekend ‚ware onbedwingbare liefde‘ een eigenschap die taalkundig is voorbehouden aan God, maar tot tweemaal toe wordt in onze tekst een afgeleide gebruikt van deze liefde, als een eigenschap die afstraalt door mensen heen, van Jezus, voor jou en mij.

God liefhebben is de normaalste zaak van de wereld

Zulke liefde ontmoet ik niet bepaald dagelijks. Wel ontmoet ik dagelijks christenen. He, die conclusie zou niet mogen kloppen, toch? We lezen vandaag dat die liefde niet uit ons komt, maar uit God. De onmisbare gave van de Geest. Een wonder als we die liefde in de ogen mogen kijken en van elkaar mogen voelen. In die omhelzing van Peter, lag het gevoel dat Christus mij omhelsde. Hoe mooi zou het zijn als alle mensen die liefde zouden verspreiden! Zou de wereld niet op slag in een hemels wonder zijn veranderd? Ja, toch? NEE! Helemaal niet. Dat zou niet meer dan normaal zijn! Waarom zeg ik dat? Om een mooie droom kapot te prikken? Nee. Als alle mensen God liefhadden, was dat niet meer dan normaal! God heeft ons alle gemaakt. Een compleet systeem van liefde. Miljarden cellen werken op wonderlijke wijze samen en stellen je in staat om te leven. Op tienduizenden wijzes werken gezondheidssystemen met elkaar dag en nacht samen. Zij vragen geen credits en werken onverstoorbaar samen om je te laten leven. Ongeveer 100 miljard zenuwcellen zijn in beweging, als jij denkt, loopt, spreekt, lacht of huilt. Zij werken alle samen, maar kunnen van zichzelf niks. Ze zijn niet meer dan stroomdraadjes, die niks kunnen, tenzij ze op vernuftige wijze met elkaar zijn verbonden, zonder één verkeerde aansluiting. Zo ben jij door Gods mastermind samengesteld. Niet eenmalig, maar als elke cruciale machine, wordt deze met zorg onderhouden, zelfs als hij perfect functioneert, zodat het niet zal falen. Dat is jouw Schepper! Hij maakt daar geen onderscheid in, of je nu goed of kwaad bent. Zelden lopen wij echter over van verwondering en dankbaarheid. Maar als één proces verstoord raakt, roepen: Waar is God? Als er een God bestaat, waarom gebeurt dit? Jij bent niet het enige wonder dat met 100 miljard zenuwcellen in werking wordt gehouden. Er zijn 7.888.000.000 wonderen x 100.000.000.000 zenuwcellen, dat zijn 788.800.000.000.000.000 cellen die worden aangestuurd, binnen een 1000ste van een seconden en dat 24/7, al ruim 6.000 jaar aaneengesloten. Wie zou zo’n Kunstenaar niet liefhebben. En nu functioneren zij niet als bijna 8 miljard losse wezens, maar ze reageren op elkaar, houden van elkaar of vechten met elkaar. Indien God ons als een levenloos kunstproject zou beschouwen, zou dat al niet voldoende zijn om Hem alle lief te hebben. En nu is Hij zoveel meer dan dat! Hier, dit is de ware onbedwingbare liefde! Bijna 8 miljard werelden van wonderen, leven in deze wereld die in het immense heelal worden onderhouden. Er is dus geen wonder aan, als alle mensen God lief zouden hebben. 

Er zijn kerken die als missie en bijna enige boodschap hebben om te spreken over liefde. Een eenzijdige en sektarische boodschap, wat miljoenen heeft beschadigd. Een tekst die is uitgemolken en misbruikt tot op zijn bot. En toch wil ik hier vandaag met jullie over spreken. De kern van de vruchten van de Geest: DE LIEFDE! De ware onbedwingbare liefde! Gods liefde gaat uit tot alle mensen. Dat valt niet te ontkennen. Op straat wordt je vast wel eens aangesproken met: Jezus houd van jou! Ik kwam in kerken waar gepensioneerde vriendelijke dametjes het druk hadden om in je arm of wang te knijpen en glimlachend te vertellen: ‚God houd van jou!‘ En wat voelde dat als een warm bad in de crisis van mijn leven. En ja God houd van jou! Onvoorwaardelijk? Als het gaat om jouw aandeel: Ja. Maar er zijn wel degelijk voorwaarden. Ten eerste is je een vastgestelde tijd gegeven. God houd van je, tot de dag van je dood. Onze Heere Christus maakt dat duidelijk in een verhaal over een teler die vruchtenbomen had laten poten. Maar er waren bomen waar geen of nauwelijks vrucht aan kwam. Hierop sprak hij de hovenier aan en zei: Hak die boom om, want waarom zou hij nutteloos de aarde in beslag nemen? De hovenier zei: Geef hem nog een jaartje de kost. Dan zal ik hem extra bemesten en als hij volgend jaar weer geen vrucht draagt, dan zal ik hem omhakken. Er komt voor een ieder de tijd, dat de grens is bereikt. God onderhoud met liefde jouw 7,9 biljard zenuwen. Maar er is een afschrijfdatum, wanneer het onderhoud stopt. Beantwoord dus deze ware onbedwingbare liefde, nu en vandaag!

Alleen het feit van ons bestaan is genoeg om God al lief te hebben. Maar het is niet de uiting van de grote liefde. De bekendste tekst uit de Bijbel, maakt dit reeds duidelijk: Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in Hem geloof, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Joh 3:16 En op dat punt roepen er kerken: Ho! Dat gaat alleen over de uitverkoren mensen en niet over heel de wereld. Sorry, dat is niet te rechtvaardigen. Er staat in het Grieks ‚kosmos‘. Dit kan ik alleen vertalen als wereld (de planeet en haar inwoners), de heidenen of de sterren. Aangezien deze woorden aan de Joden was gericht, is er maar één betekenis mogelijk: De aarde en al haar inwoners. God heeft de mensen zo lief, dat Hij instemde toen Zijn enige Kind, zich wilde opofferen, om de mensheid te redden. De keerzijde is dat een ander deel van het christendom leert dat daarom niemand verloren gaat. Dat krijg je als je alleen nog losse teksten hanteer. Want de zin wordt vervolgt: ‘Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.’ Vs 18 Opnieuw: De keus is aan jou! Beantwoord dus deze ware onbedwingbare liefde, nu en vandaag!

Liefde en Verzoening

Johannes is duidelijk in onze tekst van vandaag: Hij heeft Zijn Zoon gezonden om verzoening te doen voor onze zonden. Zoals je ondertussen wel van mij weet is Nederlands ten opzichte van het Grieks arm, want alleen het woordje ‚verzoening‘ doet geen recht. Het is een tweeledig woord. Het betekend verzoening door boetedoening. Jezus maakte het niet even goed tussen ons en de Vader, maar het recht moest worden gediend en de schuld moest volledig worden betaald. Maar zoals je weet gaat boetedoening verder dan een boete betalen. Daarbij hoort ook de schuld en alle consequenties aanvaarden, vergeving vragen en streven naar volledige relatieherstel. Als iemand een meisje heeft verkracht en wordt veroordeeld en zijn straf uitzit, maar geen berouw heeft of vergeving vraagt, is hij niet boetvaardig geweest. Maar Jezus nam onze straf op zicht en had berouw over onze zonden en alle gevolgen daarvan. Want er staat: Hij heeft Zijn Zoon gezonden om het goed te maken en boetvaardig zich te onderwerpen, voor onze zonden. Wat is de consequentie voor jou, voor jouw zonden? A. In dit leven tegenslag en pijn. B. De dood. C. Na dit leven eeuwige pijniging, zonder dood te kunnen gaan. Ofwel eeuwig dood blijven gaan. En dat alles heeft Hij voor jou gedragen. Of je het nu accepteert of niet. Accepteer het niet en jij zult het ondergaan en Hij heeft voor niks al jouw pijn beleeft en gedragen. Accepteer het wel en leef in de vreugde, vergeving en ontvang eeuwig volmaakt leven. Beantwoord dus deze ware onbedwingbare liefde, nu en vandaag!

Ik bid dat je dit hebt ontvangen en aanvaard. Over een paar weken hopen we de doop van Linda en Dex te vieren. Het feest dat zij dit hebben gedaan. En daar gaan we een groot feest van maken! Want wat groters valt er voor ons te vieren hier op aarde? Maar als je nu deze ware onbedwingbare liefde hebt ontvangen en van dag tot dag blijft ontvangen, kan je dan zonder lief te hebben dit aannemen. Gods liefde drijft tot wederliefde. Als Hij je zo lief heeft gehad, zou jij Hem dan niet liefhebben? Gods liefde is, is liefde op het eerste gezicht. Maar zoals ons hoofdstuk leert tot tweemaal toe, komt het eerste initiatief van God zelf. Als antwoord op de beantwoording van Gods liefde, volgt ook gelijk Gods valentijnscadeau, de Heilige Geest. Deze komt tot uiting doordat er in jou ook iets veranderd. Je wordt namelijk vervuld met liefde. Niet met liefde zoals je reeds kende voordat je liet geloofde en liet dopen, maar dé liefde, de agape, is de ware onbedwingbare liefde. Onbedwingbaar, omdat je niet anders kan dan intens van mensen te gaan houden. Te voelen als iemands hart bloed. Het laat je niet langer onberoerd dat je medemens onwetende in deze is en alleen in dit leven Gods liefde al dan niet oppikt, maar het definitief eindigt met de dood. Nee, je wilt dat iedereen dit godzalige geluk en liefde gaat ervaren en een eeuwig leven heeft. Met minachting wordt gesproken over ‚overtuigers‘ ‚mensen met bekeringsdrang‘ en ‚Jesusfreaks‘. Dergelijke mensen worden gezien als respectloos, opdringerig, opruiers, ja een soort uitschot. En ik geef toe, daar zit soms ongepast gedrag bij. Maar als je iemand met blinddoek omgebonden naar de vluchtstrook op ziet lopen, negeer je dat dan? Of een kind met zijn blote handen een worst van de BBQ wil pakken, vat je dan zijn pols niet? Als een flat wordt opgeblazen voor de sloop, zorg je dan niet dat alle bewoners een brief hebben gehad, dat ze op een bepaalde datum het pand hebben verlaten? Sterker nog, je check zorgvuldig of er nog geen vleermuis meer in het pand is. Maar om het leven van een mens gaat, zou dat niet mogen? Als het om een mens gaat, laat jij het na? Waarom? Waar is letterlijk in Gods naam de liefde? Hoe harteloos ben je? Het is makkelijker nog te zeggen: Jezus, houd van je!‘ dan te zeggen: ‚Je loop recht op het verderf aan!‘. Hoe kan je dan zeggen: ‚Dat is mijn zaak niet‘? Iedereen kan toch een Bijbel lezen, iedereen kan zondags een kerk binnenlopen. O ja, als jij de gemiddelde kerk binnenloopt krijg jij dan te horen dat je op weg bent naar je eeuwige ondergang, als je Gods liefde niet aanvaard? Nee, dat hoor je niet. Je zult vooral horen hoe je moet leven. Toffe boodschap? Nee. Blijde boodschap? Nee! 

Maar vertel mij het volgende: Ik liep naar de supermarkt toe. Bij de flat kwam ik een man tegen die zijn hond uitliet. Hij stak zijn hand op naar mij. Halverwege kwam ik een goed verzorgde en erg leuk uitziende dame tegen die mij een knipoog gaf. Ik nam mijn hoed af en nam het compliment met een big smile in ontvangst. Aangekomen bij het Raadshuisplein stak ik het zebrapad over. Opeens werd ik van achter beet gegrepen en struikelend achterover de stoep opgesleurd, door een man te vies om aan te raken. Op hetzelfde moment vliegt er slingerend een Golfje langs met stampende muziek en een bellende bestuurder achter het stuur. Raad eens van wie ik als eerste vertelde toen ik thuis kwam? Raad eens wie ik nog steeds dankbaar ben?

Die man die mij wegtrok handelde onbedwingbaar in een impuls. Als Gods onbedwingbare ware liefde jou zo heeft liefgehad. Hoe kan je nog langer zwijgen?! 

Verwonder je in de liefde

Vandaag wil ik dat je gaat verwonderen over deze ware onbedwingbare liefde. Heb jij wel eens een mier zien lopen over de dak van een concertzaal? Nee. Die is veel te klein. Maar plaats nu jezelf eens als mens in het immense heelal dat God geschapen heeft. Dan is die mier een monster ten opzichte van jou als mens in dit heelal. En ik weet zeker dat je nog nooit een ware onbedwingbare liefde heb opgevat voor een mier die je met het blote oog kon zien. Laat staan voor die je niet tot nauwelijks kan waarnemen. En nu heeft God jou lief gehad met een eeuwige liefde. Hij trekt zo zeer jouw lot aan, dat Hij Zijn Zoon voor jou overhad. Ja, Jezus had jou zo lief, dat Hij bereid was de dood in te gaan, alvorens je geboren was. En in Zijn Goddelijke ogen was jij minder dan een bacterie in je hand. Zou jij je dan niet verwonderen en verblijden over zulke grote ware onbedwingbare liefde voor jou? Zou jij je niet in verbijsterde de liefde doen overlopen dat Hij van jou hield, terwijl jij Hem vervloekt, een leven lang heb genegeerd? Ja, zelfs als je Zijn liefde hebt beantwoord; heb je weken gekend waar je nauwelijks aan Hem hebt gedacht. Er zijn de afgelopen week uren verstreken dat je geen seconde aan Hem hebt gedacht. Er zijn deze maand dagen voorbij gegaan, dat je niet opeens in een lofzang bent uitgebarsten, omdat je realiseerde hoe groot Zijn ware onbedwingbare liefde voor jouw was!

Spread the love!

En nu worden Linda en Dex straks gedoopt. Bij de doop zullen zij ook de Heilige Geest ontvangen en zal er een bron van liefde in hen openbarsten. En dan hebben zij een keus. Dit onderdrukken en negeren uit ‚fatsoen‘, ‚cultuur‘ of schaamte. Gedachten kan deze puurheid die in hen zal worden geopend worden onderdrukt. Dat is een keus. Wij hebben ook een keus. Wij kunnen weigeren hun die dag te omhelzen. Wij kunnen komen met onze verhalen en hun indrukken wegduwen. Wij kunnen komen met onze theologische opvattingen en kritieken en het in 2 minuten de kop in drukken. Maar ik wil jullie aansporen die dag die vreugde en liefde aan te blazen en op te porren tot een vulkaanuitbarsting! Dat is jouw en mijn taak. Spread the love! Dat was de slogan van de 60s. Het zou de slogan van de kerk moeten zijn! Spread the love! Die liefde is een voortdurende bron van vreugde. Als ik 1000 mensen hun leven kon redden en 1 verkocht mij een vuistslag, omdat hij niet gered wil worden: So be it! Dan lach je toch wegens de vreugde van de 999. Dit is de reden waarom er niemand is die bij mij de deur dicht doet. Okay, ik wil op zijn tijd even afstand nemen, maar iedereen kan terug blijven komen. Er zijn drugsverslaafde in mijn leven geweest, die mij de stomste rottigheid hebben bezorgd en doodvermoeiend irritant waren, maar de deur blijft open. Dan kan iedereen zeggen dat je dat niet moet doen. Dat doe ik wel! Hoe kan ik anders. God heeft mij met ware onbedwingbare liefde liefgehad. En ik heb Hem vandaag minstens 30x genegeerd, vergeten en te kort gedaan. Dat is bijna 11.000x per jaar. Dat is ruim 470.000x in mijn leven. En dan ben ik zuinig. Nooit heeft iemand mij 1000x gekwetst, genegeerd en ondankbaar geweest. Dus ja, mijn liefde kan niet anders dan onbedwingbaar voor alle mensen zijn! Ik ben een hypocriete pietlut als ik ook maar één persoon in mijn leven zou gaan negeren of afschrijven. Barst vandaag dus uit in ware onbedwingbare liefde! Hij is de God van liefde! Wees jij een mens van liefde! Ja, wat staat er in de Schrift: God is liefde! Dat is niemand op deze aardkloot! Geen mens. Dat was Moeder Teressa zelfs niet. Van het meest lieve mens op aarde, kan je alleen zeggen: Hij of zij heeft lief, maar niemand en dan ook echt niemand ís liefde. Maar God is liefde! Als je dan Zijn Heilige Geest ontvang, betekend dat automatisch dat de liefde in je is uitgestort. Liefde stroomt door je aderen. Toch denken christenen dat ze selectief in hun liefde mogen zijn. Toch denken christenen dat ze liefde mogen inhouden. In Gods naam, ben je ook zo gestoord dat jij je aderen doorsnij, omdat je selectief bloed door je lichaam wilt laten lopen? Ben je zo gek dat jij je arm afbind, omdat je vind dat je arm het wel met een standje minder afkan? Dan pleeg je zelfmoord of vermink je jezelf voor het leven. En dit is met deze ware onbedwingbare liefde niet anders! Als jij die liefde loost uit je geestelijke aderen, pleeg je geestelijke zelfmoord, want je loost Gods liefde en Heilige Geest uit je leven vandaan! Als jij niet zo ver wilt gaan, maar selectief bent in je liefde, dan vermink je permanent je geestelijk lichaam! De enige reden dat jij verantwoord bloed kunt kwijtraken is door bloedtransfusie en bloeddonatie. Dat is jouw taak deze week: Spread the love! Verspreid de ware onbedwingbare liefde van God tot alle mensen!

Nu is het de tijd, om de wereld de liefde van de Geest van God te tonen. Nu is het de tijd om deze fontein te laten uitbarsten in je. Want de verbittering en onverdraagzaamheid is ten volle losgelaten in de wereld. Er is een monster losgelaten dat om zich heen grijpt. Kijk in het nieuws en social media. Het wordt letterlijk met de dag erger. Dus barst vandaag uit in liefde. Stop met Gods liefde te bedwingen. Niks te maken met je opvoeding! Niks te maken met je cultuur! Niks te maken met je karakter! Laat los de onzin dat je nu eenmaal zo bent. Dat argument geldt alleen als je de Heilige Geest in je leven weigert. Want er is geen andere optie. Als je Zijn Geest hebt ontvangen, ben je een nieuwe schepping. Dan stroomt de liefde door je aderen. Dan ben jij niet meer tot wie je bent gemaakt. Dan ben je niet meer wie je hebt verkozen te zijn. Je bent een nieuwe schepping! Kom op roep het uit: Niet ik leef, maar Christus leeft in mij! Roep het uit: Het oude is voorbij, zie alles is nieuw geworden! Dood waar is je prikkel? Hel waar is je overwinning? Geprezen zij de Heer. Halleluja, Zijn liefde is uitgestort in onze harten! Hoor je het? Weer eenzijdig. Uitgestort in je! Hij heeft je eerst liefgehad. Hij heeft ons liefgehad, toen wij nog vijanden waren. Hij heeft ons lief, als wij Hem vergeten. Hij heeft ons lief, als wij Hem verlaten. Hij heeft je lief tot aan je dood. Laat de ware onbedwingbare liefde stromen en je zult liefhebben in eeuwigheid. Ik heb meer dan eens gevoeld dat deze liefde verliefdheid en het huwelijk overstijgt. Als je denk ultieme liefde te hebben ervaren en daar naar blijft verlangen om dat weer te beleven, heb ik een belofte: Je hebt nog geen fractie van de liefde gekend. En ik ben er van overtuigd dat de tijd aanstaande is, dat je tegen mij zult zeggen: Herman, je kan nog zo gepassioneerd hebben gesproken over de liefde, maar de liefde die ik nu voel, daar heb jij niet van gesproken. Je hebt veel te bekrompen er over gesproken. Sta op en barst uit in aanbidding en verheffing en roep het uit: Hier, dit is de ware liefde! Niet ik heb Hem op deze onbedwingbare liefgehad, maar Hij heeft mij eerst liefgehad en Zijn Zoon gestuurd om boete te doen en te verzoenen al mijn zonden en afdwalingen.

Lieverds, indien de Godheid ons op deze manier onbedwingbaar heeft geliefd, moeten wij elkaar koesteren.

Amen

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject