>> . Hierin spreekt Jezus Zijn volgelingen toe, om los te k..." />

Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Bidstond: Wees in geen ding bezorgd

In deze bidstond hebben we stilgestaan bij de woorden uit Mattheus 6:25-32 >>>. Hierin spreekt Jezus Zijn volgelingen toe, om los te komen van de bezorgdheid van het leven. Jezus sprak: Verzamel geen schatten voor u op de aarde, ... maar verzamel schatten voor u in de hemel ... Wees daarom niet bezorgd. ...Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.

We werden deze week opgeschrikt doordat een van de aanweziges dochter onverwacht en onvoorbereid uit het leven werd weggerukt. Het 3 nabije familielid dat dit jaar werd weggenomen. Ja zelfs de 2e in 1,5 week tijd. Kunnen we dat blijven zien als er nood in ons leven uitbreekt? Een anderr deelde hoe haar zus een onbetaalbaar hoog energietarief krijgt en niet meer weet rond te komen. Ook anderen worden op dit moment met financiele nood bedreigd. De engelse prediker William Huntigton was predikant onder de armen en leefde zelf in diepe armoede. Menigmaal moest hij verhuizen, omdat hij niet langer de huur kon betalen. Meerdere kinderen werden uit zijn gezin wegerukt door de dood. En keer op keer voorzag God hem in de nood. Hij riep tot de hemel en ondanks de armoede voorzag God in zijn nood. Eens zat hij aan tafel met zijn gezin, maar was er geen eten om te nuttigen. Toch ging hij met zijn vrouw en kinderen in gebed en dankte God voor zijn zorg en dankte dat Hij zou voorzien. En op dat moment werd er aangeklopt en stond het eten op de stoep van zijn huis klaar. Zo redde God hem steeds uit alle nood. Huntington had een zeer sterke puriteinse inslag, levenswandel en boodschap. Nooit heeft hij de predikante titel voor zijn naam gedragen, maar zetten achter zijn naam de letters: SS, Saved Sinner of Geredde Zondaar. Zelf heb ik enkele jaren van 30 euro per week moeten leven. Hoewel dit echt armoede is, heeft het mij nooit in enig opzicht ontbroken. Nooit heb ik zonder kleding, brandstof voor de kachel en auto gezeten, nooit stond er geen 3 maaltijden op tafel. Zelfs toen mijn auto het begaf, kreeg ik spontaan van iemand een auto. Ja, er is zelfs nooit een dag geweest dat ik geen koffie dronk of kon voorzetten aan mijn gasten. Ja, soms werd ik zo rijk gezegend dat ik naar andere arme huishoudens maaltijden bracht.

We hebben een rijke bidstond gehad en alles voor Gods troon gebracht en mochten versterkt onze dank uitspreken tot de God die leeft. We kennen eigenlijk allemaal de tekst uit het volgende hoofdstuk Mattheus 7: Bidt en u zal gegeven worden. Zoekt en u zult vinden. Klopt en u zal open worden gedaan. Maar weet je ook dat er eigenlijk in het Grieks staat: Bidt en zal zijn gegeven Zoekt en u heeft gevonden. Klopt en u is opgedaan. Lees Mattheus 7:7-12 >>> ook eens bij het gedeelte wat hier is behandeld. De Vader voorziet voordat het in onze gedachten is opgekomen. Dit mocht in deze bidstond werkelijjkheid zijn. Wat hebben wij dan een goede Vader!

Maar het sterven van mensen worden we ook bepaald, dat we God moeten ontmoeten en voor Zijjn rechterstoel zullen verschijnen. Zo lang wij leven is er hoop en zijn er grijze gebieden. Maar als we sterven zijn er slechts twee mogelijkheden: Hemel of hel. Heb je zonden beleden en aangenomen tot Gods kind of ben je zonder Jezus Christus door het leven gegaan en hem niet de plaats op de troon van je hart gegegeven? Er is geen middenweg en geen tweede kans. We hebben gezien dat de dood niet altijd aangekondigd komt en niet leeftijd en gezondheid afhankelijk is.. Het is als het gras van het veld dat in de morgen bloeit, wordt afgesneden en in de avond in de overgeworpen en men vind zijn plaats niet meer. En wij alle snellen daar naartoe, zegt de Heilige Schrift.  Begeef je tot God die genadig is en iedereen in genade omarmt en als Zijn kind zal aanvaarden. Maar weet: NU is het de beste tijd, NU is het de dag van de zaligheid! Grijp die kans met beide handen aan!

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject