Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

Bidden in volkomen openheid

Bidden in volkomen openheid

Tijdens de bidstond hebben we een ogenblik stilgestaan bij het gebed van Salomo. Toen de tempel werd ingwijd ging Salomo op een koperen podium staan en sprijden zijn handen uit naar de hemel en bad overluid. Het is een nederig gebed, waar elke schaamte terzijde wordt gelegd en volkomen openheid wordt geboden. Op deze wijze mogen wij ook tot God naderen in het gebed.

Augustinus verwonderd zich in de Belijdenissen over het feit dat God in je hart wil wonen, terwijl de hemelen te klein zijn, even als de aarde, om Gods grootheid te bevatten. Salomo kan er dan ook niet bij, dat God hem heeft gevraagd een tempel te bouwen. Mogelijk het mooiste gebouw op aarde, maar in al zijn pracht en glorie, was het slechts een Huis. Hij kan dan ook niet bevatten, dat de hemel God niet kan bevatten. Hoe zou Hij dit Huis dan als woonplaats te verkiezen? Als we bidden staan we voor de troon van een alwetend God. Het heeft dan geen zin om mooiweer te spelen. Het heeft geen zin om rituele gebeden op te zenden. God kent je hart, dus wees open en eerlijk, want er is niets te verbergen. Ja, dat voelt kwetsbaar en dat voeld onprettig, want je kijkt dan in de spiegel van de Wet en ziet dat je schuldig bent of de last niet kan dragen, je twijfels hebt, maar schaam om zoiets tegen God te zeggen. En die gevoelens mogen er zijn. Dat voelen is niet verkeerd. Maar let er dan ook op wat Salomo doet: Als je schuldig bent, als je verdrietig bent, als je ziek bent, als je honger lijdt, als je naasten hebt gekwetst, als er oorlog is of inwendige strijd, als... In elke situatie hoort God uit de hemel. Wees dus open. We vormen een gemeente en daar wordt je niet geoordeeld op zonden, heftige emoties, verwarring of armoede. Hier ben je thuis, hier ben je veilig. Bidt om vergeving of verlossing. Vraag vergeving omdat je je eigen weg hebt gekozen en in vrezen van de HEERE is loon. Door je emoties te uiten, wordt de last lichter, maar door ze daarna bij God te leggen, kunnen ze worden weggenomen en zal er rust zijn voor je ziel. Het doelt blijkt uit de woorden: Luistert U dan uit de hemel, opdat wij U vrezen en in Uw wegen gaan al de dagen van ons leven. 

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject