Weblog en Laatste Nieuws van de Geopende Deur

4e Advent: Joy to the world the Lord has come

4e Advent: Joy to the world the Lord has come

We leven ondertussen in de vierde en laatste Adventweek. De week voor Kerst. Het grote feest van de komst van onze Koning Immanuel! En deze week staat, na: Vrede, Hoop en Liefde, voor Blijdschap of Vreugde. Wie zal dan niet denken aan de woorden van de engel gesproken tot de herder:
Vrees niet, want ik verkondig jullie grote blijdschap, die voor alle volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, in de Stad Davids die Bethlehem, Hij is de Christus de Heere! 
Lukas 2:10-11

Vorige week hebben we stilgestaan bij de woorden van de heilige aartsengel Gabri-El. Hij kwam tot Maria met woorden van troost en liefde, toen hij de geboorte van Jezus de Messias aankondigde. Troost en liefde is een positieve emotie die je aan een ander geeft. Vandaag zullen we stilstaan bij een positieve emotie die van binnenuit komt: Vreugde. En daarvoor moeten we naar buiten toe. 

                   

Onderstaande tekst is de preekschets van de gehouden preek. Hij kan afwijken van het gesproken woord, daar deze niet wordt voorgelezen, maar onder de leiding van de Heilige Geest wordt gesproken en in aansluiting op vragen of reacties voorafgaande of tijdens de dienst. U kunt de gehouden preek, zoals gehouden, tijdelijk terugkijken of terugluisteren via deze link. Na verloop van tijd zal deze worden overschreven. Gewoonlijk worden alle referenties via links en mouse-overs gekoppeld.  Door de drukt van de feestdagen zal dit even op zich laten wachten. Onderaan de pagina vind u in elk geval een aantal genummerde teksten die u zelf er bij kunt pakken. Gods zegen over dit Woord.         

Wanneer werd Christus geboren?

Het is zomer en niet zoals bij ons winter. Dat weet ik uit een aantal dingen:

 1. Jozef en Maria verblijven in een stal en die waren in de winter bezet
 2. De herders bevonden zich ’s nachts in het veld, wat alleen in de zomer realistisch was
 3. De stand van de sterren
 4. Een vermelding in de Koran

De eerste twee argumenten kunnen we rechtstreeks uit de Bijbel ontlenen. Ook de wetenschap heeft hier al heel wat keren een ei over proberen te leggen. De meest gebruikelijke conclusie is dat Jezus 9 maart in het jaar 5 is geboren. Dit is echter Bijbels gezien onjuist. Herodes stierf in dat jaar en volgens Lukas was hij nog aan de macht en nadat de wijzen zijn gekomen, moeten zij naar Egypte vluchten totdat Herodes is gestorven. Met de enorme dataverzameling van NASA en andere astronomische instituten, kunnen we honderden en duizenden jaren terugreizen in de tijd en het heelal en geheel kloppend met het verhaal van de Wijze en de brute daad van Herodes met de kindermoord in Bethlehem komen we opnieuw uit in het jaar 2. Ik zeg opnieuw, omdat we al heel lang weten dat er een foutje zal in de huidige jaartelling, maar dit werd overruled door de wetenschappelijke berekening van het jaar 5. Maar boven Israel verscheen op 17 juni in het jaar 2 een extreem heldere ster. Tot slot verteld de Koran, hoewel ik het niet als heilig boek erken is het niet bij voorbaat niet historisch onjuist, vermeld dat Maria verse dadels at om aan te sterken. Dit jaar vond de grote oogst in de eerste week van augustus plaats. Dus mogelijk at ze van de vroeg rijpe dadels of een ander ras dan wat men tegenwoordig in Israel kweken. Dit stemt dus overeen met de zomer.

De Lukas-datering

Vervolgens vallen vele wetenschappers en atheisten over de datering door Lukas. Lukas 2 begint met de bekende datering: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

Nooit is heel de wereld ingeschreven voor belasting, maar altijd per Romeinse provincie. Het woordje οικουμενη oikou’mene, kent vele vertalingen en kan ook worden gelezen als ‚onderdanen’. Judea, waar Bethlehem onder viel, was tijdelijk onderdeel van de provincie Syrië na een conflict tussen Herodes en Augustus, wat achteraf was gebaseerd op een misverstand. Daarna werd Judea weer een onderdeel van de vazalstaat het Land der Joden. Herodes begon 14 jaar voor de Grote Telling met inschrijving van Judea en had daar maar liefst 40 jaar voor nodig. Toen Judea tijdelijk Syrië heette staakte de volkstelling en werd daarna hervat, dus de Grote Telling, was een uitgestelde telling. Lukas beschrijft hier een van-tot-periode en stelt dus niet dat Cyrenius of Quirinius te gelijk met Herodes aan de macht was. We kunnen dus lezen: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de bevolking (van Judea) ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving was gaande toen Cyrenius over Syrië stadhouder werd (en werd daarna hervat)

Hiermee gaan alle drie de grote historische blunders van Lukas, volgens de niet christelijke en joodse wetenschap, zelf keihard onderuit.  Hoewel je kanttekeningen kan plaatsen bij de keuze van de kerk voor de datum van kerst, is het niet een paus die de jaartelling heeft ontworpen en daarmee ook de datum van kerst, maar een monnik. Het argument dat dit was om het heidendom te verdringen is daarom ook giswerk. Er is ook niet 1 feest aan te wijzen wat gelijk valt met kerst, maar vele feesten waaronder ook het feest dat vertaald heet: Het einde van de nacht! Wow kan het nog typerender. Men vierde dit omdat de langste nacht van het jaar teneinde was gekomen. Ik heb het niet zo erg op de kerstvernietigende tirades. Laat kerst het Feest van het Licht zijn, daar het Licht der Wereld is gekomen. De lange nacht was ten einde en het Licht is opgegaan, helaas was de apostel Johannes die wel moest erkennen: En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar laten we ons ook niet te veel focussen op de rationele kerstbeleving, deze werkt meestal alleen vernietigend. De engel zei niet tegen de herders: “Schrijf de datum goed in je agenda, zodat ze later er geen ruzie over maken”. Hij zei niet: “Richt een monument op en vereeuwig deze datum”. Nee, laten we ons maar eens richten op de realiteit.

Wie zijn de herders?

De herder waren inderdaad in het veld. Zij oefende het beroep uit dat bij de mondelinge overleving (Mishna) verboden was. Zij mochten geen kleinvee houden. Maar buiten Bethlehem was er een 

Vorige week hebben we stilgestaan bij de woorden van de heilige aartsengel Gabri-El. Hij kwam tot Maria met woorden van troost en liefde, toen hij de geboorte van Jezus de Messias aankondigde. Troost en liefde is een positieve emotie die je aan een ander geeft. Vandaag zullen we stilstaan bij een positieve emotie die van binnenuit komt: Vreugde. En daarvoor moeten we naar buiten toe.  

Wanneer werd Christus geboren?

Het is zomer en niet zoals bij ons winter. Dat weet ik uit een aantal dingen:

 1. Jozef en Maria verblijven in een stal en die waren in de winter bezet
 2. De herders bevonden zich ’s nachts in het veld, wat alleen in de zomer realistisch was
 3. De stand van de sterren
 4. Een vermelding in de Koran

De eerste twee argumenten kunnen we rechtstreeks uit de Bijbel ontlenen. Ook de wetenschap heeft hier al heel wat keren een ei over proberen te leggen. De meest gebruikelijke conclusie is dat Jezus 9 maart in het jaar 5 is geboren. Dit is echter Bijbels gezien onjuist. Herodes stierf in dat jaar en volgens Lukas was hij nog aan de macht en nadat de wijzen zijn gekomen, moeten zij naar Egypte vluchten totdat Herodes is gestorven. Met de enorme dataverzameling van NASA en andere astronomische instituten, kunnen we honderden en duizenden jaren terugreizen in de tijd en het heelal en geheel kloppend met het verhaal van de Wijze en de brute daad van Herodes met de kindermoord in Bethlehem komen we opnieuw uit in het jaar 2. Ik zeg opnieuw, omdat we al heel lang weten dat er een foutje zal in de huidige jaartelling, maar dit werd overruled door de wetenschappelijke berekening van het jaar 5. Maar boven Israel verscheen op 17 juni in het jaar 2 een extreem heldere ster. Tot slot verteld de Koran, hoewel ik het niet als heilig boek erken is het niet bij voorbaat niet historisch onjuist, vermeld dat Maria verse dadels at om aan te sterken. Dit jaar vond de grote oogst in de eerste week van augustus plaats. Dus mogelijk at ze van de vroeg rijpe dadels of een ander ras dan wat men tegenwoordig in Israel kweken. Dit stemt dus overeen met de zomer.

De Lukas-datering

Vervolgens vallen vele wetenschappers en atheisten over de datering door Lukas. Lukas 2 begint met de bekende datering: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

Nooit is heel de wereld ingeschreven voor belasting, maar altijd per Romeinse provincie. Het woordje οικουμενη oikou’mene, kent vele vertalingen en kan ook worden gelezen als ‚onderdanen’. Judea, waar Bethlehem onder viel, was tijdelijk onderdeel van de provincie Syrië na een conflict tussen Herodes en Augustus, wat achteraf was gebaseerd op een misverstand. Daarna werd Judea weer een onderdeel van de vazalstaat het Land der Joden. Herodes begon 14 jaar voor de Grote Telling met inschrijving van Judea en had daar maar liefst 40 jaar voor nodig. Toen Judea tijdelijk Syrië heette staakte de volkstelling en werd daarna hervat, dus de Grote Telling, was een uitgestelde telling. Lukas beschrijft hier een van-tot-periode en stelt dus niet dat Cyrenius of Quirinius te gelijk met Herodes aan de macht was. We kunnen dus lezen: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de bevolking (van Judea) ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving was gaande toen Cyrenius over Syrië stadhouder werd (en werd daarna hervat)

Hiermee gaan alle drie de grote historische blunders van Lukas, volgens de niet christelijke en joodse wetenschap, zelf keihard onderuit.  Hoewel je kanttekeningen kan plaatsen bij de keuze van de kerk voor de datum van kerst, is het niet een paus die de jaartelling heeft ontworpen en daarmee ook de datum van kerst, maar een monnik. Het argument dat dit was om het heidendom te verdringen is daarom ook giswerk. Er is ook niet 1 feest aan te wijzen wat gelijk valt met kerst, maar vele feesten waaronder ook het feest dat vertaald heet: Het einde van de nacht! Wow kan het nog typerender. Men vierde dit omdat de langste nacht van het jaar teneinde was gekomen. Ik heb het niet zo erg op de kerstvernietigende tirades. Laat kerst het Feest van het Licht zijn, daar het Licht der Wereld is gekomen. De lange nacht was ten einde en het Licht is opgegaan, helaas was de apostel Johannes die wel moest erkennen: En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar laten we ons ook niet te veel focussen op de rationele kerstbeleving, deze werkt meestal alleen vernietigend. De engel zei niet tegen de herders: “Schrijf de datum goed in je agenda, zodat ze later er geen ruzie over maken”. Hij zei niet: “Richt een monument op en vereeuwig deze datum”. Nee, laten we ons maar eens richten op de realiteit.

Wie zijn de herders?

De herder waren inderdaad in het veld. Zij oefende het beroep uit dat bij de mondelinge overleving (Mishna) verboden was. Zij mochten geen kleinvee houden. Maar buiten Bethlehem was er een 

Vorige week hebben we stilgestaan bij de woorden van de heilige aartsengel Gabri-El. Hij kwam tot Maria met woorden van troost en liefde, toen hij de geboorte van Jezus de Messias aankondigde. Troost en liefde is een positieve emotie die je aan een ander geeft. Vandaag zullen we stilstaan bij een positieve emotie die van binnenuit komt: Vreugde. En daarvoor moeten we naar buiten toe.  

Wanneer werd Christus geboren?

Het is zomer en niet zoals bij ons winter. Dat weet ik uit een aantal dingen:

 1. Jozef en Maria verblijven in een stal en die waren in de winter bezet
 2. De herders bevonden zich ’s nachts in het veld, wat alleen in de zomer realistisch was
 3. De stand van de sterren
 4. Een vermelding in de Koran

De eerste twee argumenten kunnen we rechtstreeks uit de Bijbel ontlenen. Ook de wetenschap heeft hier al heel wat keren een ei over proberen te leggen. De meest gebruikelijke conclusie is dat Jezus 9 maart in het jaar 5 is geboren. Dit is echter Bijbels gezien onjuist. Herodes stierf in dat jaar en volgens Lukas was hij nog aan de macht en nadat de wijzen zijn gekomen, moeten zij naar Egypte vluchten totdat Herodes is gestorven. Met de enorme dataverzameling van NASA en andere astronomische instituten, kunnen we honderden en duizenden jaren terugreizen in de tijd en het heelal en geheel kloppend met het verhaal van de Wijze en de brute daad van Herodes met de kindermoord in Bethlehem komen we opnieuw uit in het jaar 2. Ik zeg opnieuw, omdat we al heel lang weten dat er een foutje zal in de huidige jaartelling, maar dit werd overruled door de wetenschappelijke berekening van het jaar 5. Maar boven Israel verscheen op 17 juni in het jaar 2 een extreem heldere ster. Tot slot verteld de Koran, hoewel ik het niet als heilig boek erken is het niet bij voorbaat niet historisch onjuist, vermeld dat Maria verse dadels at om aan te sterken. Dit jaar vond de grote oogst in de eerste week van augustus plaats. Dus mogelijk at ze van de vroeg rijpe dadels of een ander ras dan wat men tegenwoordig in Israel kweken. Dit stemt dus overeen met de zomer.

De Lukas-datering

Vervolgens vallen vele wetenschappers en atheisten over de datering door Lukas. Lukas 2 begint met de bekende datering: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

Nooit is heel de wereld ingeschreven voor belasting, maar altijd per Romeinse provincie. Het woordje οικουμενη oikou’mene, kent vele vertalingen en kan ook worden gelezen als ‚onderdanen’. Judea, waar Bethlehem onder viel, was tijdelijk onderdeel van de provincie Syrië na een conflict tussen Herodes en Augustus, wat achteraf was gebaseerd op een misverstand. Daarna werd Judea weer een onderdeel van de vazalstaat het Land der Joden. Herodes begon 14 jaar voor de Grote Telling met inschrijving van Judea en had daar maar liefst 40 jaar voor nodig. Toen Judea tijdelijk Syrië heette staakte de volkstelling en werd daarna hervat, dus de Grote Telling, was een uitgestelde telling. Lukas beschrijft hier een van-tot-periode en stelt dus niet dat Cyrenius of Quirinius te gelijk met Herodes aan de macht was. We kunnen dus lezen: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de bevolking (van Judea) ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving was gaande toen Cyrenius over Syrië stadhouder werd (en werd daarna hervat)

Hiermee gaan alle drie de grote historische blunders van Lukas, volgens de niet christelijke en joodse wetenschap, zelf keihard onderuit.  Hoewel je kanttekeningen kan plaatsen bij de keuze van de kerk voor de datum van kerst, is het niet een paus die de jaartelling heeft ontworpen en daarmee ook de datum van kerst, maar een monnik. Het argument dat dit was om het heidendom te verdringen is daarom ook giswerk. Er is ook niet 1 feest aan te wijzen wat gelijk valt met kerst, maar vele feesten waaronder ook het feest dat vertaald heet: Het einde van de nacht! Wow kan het nog typerender. Men vierde dit omdat de langste nacht van het jaar teneinde was gekomen. Ik heb het niet zo erg op de kerstvernietigende tirades. Laat kerst het Feest van het Licht zijn, daar het Licht der Wereld is gekomen. De lange nacht was ten einde en het Licht is opgegaan, helaas was de apostel Johannes die wel moest erkennen: En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar laten we ons ook niet te veel focussen op de rationele kerstbeleving, deze werkt meestal alleen vernietigend. De engel zei niet tegen de herders: “Schrijf de datum goed in je agenda, zodat ze later er geen ruzie over maken”. Hij zei niet: “Richt een monument op en vereeuwig deze datum”. Nee, laten we ons maar eens richten op de realiteit.

Wie zijn de herders?

De herder waren inderdaad in het veld. Zij oefende het beroep uit dat bij de mondelinge overleving (Mishna) verboden was. Zij mochten geen kleinvee houden. Maar buiten Bethlehem was er een 

Vorige week hebben we stilgestaan bij de woorden van de heilige aartsengel Gabri-El. Hij kwam tot Maria met woorden van troost en liefde, toen hij de geboorte van Jezus de Messias aankondigde. Troost en liefde is een positieve emotie die je aan een ander geeft. Vandaag zullen we stilstaan bij een positieve emotie die van binnenuit komt: Vreugde. En daarvoor moeten we naar buiten toe. 

 

Wanneer werd Christus geboren?

Het is zomer en niet zoals bij ons winter. Dat weet ik uit een aantal dingen:

 1. Jozef en Maria verblijven in een stal en die waren in de winter bezet
 2. De herders bevonden zich ’s nachts in het veld, wat alleen in de zomer realistisch was
 3. De stand van de sterren
 4. Een vermelding in de Koran

De eerste twee argumenten kunnen we rechtstreeks uit de Bijbel ontlenen. Ook de wetenschap heeft hier al heel wat keren een ei over proberen te leggen. De meest gebruikelijke conclusie is dat Jezus 9 maart in het jaar 5 is geboren. Dit is echter Bijbels gezien onjuist. Herodes stierf in dat jaar en volgens Lukas was hij nog aan de macht en nadat de wijzen zijn gekomen, moeten zij naar Egypte vluchten totdat Herodes is gestorven. Met de enorme dataverzameling van NASA en andere astronomische instituten, kunnen we honderden en duizenden jaren terugreizen in de tijd en het heelal en geheel kloppend met het verhaal van de Wijze en de brute daad van Herodes met de kindermoord in Bethlehem komen we opnieuw uit in het jaar 2. Ik zeg opnieuw, omdat we al heel lang weten dat er een foutje zal in de huidige jaartelling, maar dit werd overruled door de wetenschappelijke berekening van het jaar 5. Maar boven Israel verscheen op 17 juni in het jaar 2 een extreem heldere ster. Tot slot verteld de Koran, hoewel ik het niet als heilig boek erken is het niet bij voorbaat niet historisch onjuist, vermeld dat Maria verse dadels at om aan te sterken. Dit jaar vond de grote oogst in de eerste week van augustus plaats. Dus mogelijk at ze van de vroeg rijpe dadels of een ander ras dan wat men tegenwoordig in Israel kweken. Dit stemt dus overeen met de zomer.

De Lukas-datering

Vervolgens vallen vele wetenschappers en atheisten over de datering door Lukas. Lukas 2 begint met de bekende datering: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was.

Nooit is heel de wereld ingeschreven voor belasting, maar altijd per Romeinse provincie. Het woordje οικουμενη oikou’mene, kent vele vertalingen en kan ook worden gelezen als ‚onderdanen’. Judea, waar Bethlehem onder viel, was tijdelijk onderdeel van de provincie Syrië na een conflict tussen Herodes en Augustus, wat achteraf was gebaseerd op een misverstand. Daarna werd Judea weer een onderdeel van de vazalstaat het Land der Joden. Herodes begon 14 jaar voor de Grote Telling met inschrijving van Judea en had daar maar liefst 40 jaar voor nodig. Toen Judea tijdelijk Syrië heette staakte de volkstelling en werd daarna hervat, dus de Grote Telling, was een uitgestelde telling. Lukas beschrijft hier een van-tot-periode en stelt dus niet dat Cyrenius of Quirinius te gelijk met Herodes aan de macht was. We kunnen dus lezen: En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de bevolking (van Judea) ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving was gaande toen Cyrenius over Syrië stadhouder werd (en werd daarna hervat)

Hiermee gaan alle drie de grote historische blunders van Lukas, volgens de niet christelijke en joodse wetenschap, zelf keihard onderuit.  Hoewel je kanttekeningen kan plaatsen bij de keuze van de kerk voor de datum van kerst, is het niet een paus die de jaartelling heeft ontworpen en daarmee ook de datum van kerst, maar een monnik. Het argument dat dit was om het heidendom te verdringen is daarom ook giswerk. Er is ook niet 1 feest aan te wijzen wat gelijk valt met kerst, maar vele feesten waaronder ook het feest dat vertaald heet: Het einde van de nacht! Wow kan het nog typerender. Men vierde dit omdat de langste nacht van het jaar teneinde was gekomen. Ik heb het niet zo erg op de kerstvernietigende tirades. Laat kerst het Feest van het Licht zijn, daar het Licht der Wereld is gekomen. De lange nacht was ten einde en het Licht is opgegaan, helaas was de apostel Johannes die wel moest erkennen: En de duisternis heeft het niet begrepen. Maar laten we ons ook niet te veel focussen op de rationele kerstbeleving, deze werkt meestal alleen vernietigend. De engel zei niet tegen de herders: “Schrijf de datum goed in je agenda, zodat ze later er geen ruzie over maken”. Hij zei niet: “Richt een monument op en vereeuwig deze datum”. Nee, laten we ons maar eens richten op de realiteit.

Wie zijn de herders?

De herder waren inderdaad in het veld. Zij oefende het beroep uit dat bij de mondelinge overleving (Mishna) verboden was. Zij mochten geen kleinvee houden. Maar buiten Bethlehem was er een aangewezen gebied waar schapen mochten worden gehouden. Een Bijbels bekende plek in dit uitzonderingsgebied was Tekoa* waar de profeet Amos ook het verachtelijke beroep van herder beoefdende. In deze landstreek vond in de tijd van Josefath een vreemde oorlog plaats. De vijand legerde zich in deze velden even als het veel te kleine leger van Juda. Er dreigde een wanhoopstrijd te ontstaan. In deze streek woonde echter ook de Levieten van het huis van Korach, de zangers met gouden stemmen. En op de dag van de strijd moesten zij ongewapend zingende en spelende de vijand tegemoed trekken, terwijl de soldaten in slagorde gereed moesten staan, maar – ongeacht wat er zou gebeuren - hun wapens niet mochten inzetten of van hun plek gaan. Toen zij gehoor gaven aan deze geloofsdaad grepen de hemelse legermachten in en werd de vernietigende overmacht zelf vernietigd. In deze velden dalen nu weer de hemelse legermachten neer en weer klinken de stemmen en instrumenten tot eer van God, maar nu uit de mond van de engelen en niet uit de mond van de Levieten. Nu klinkt het weer: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen! Nu kwam niet Josefath wiens naam is: De Heere is Rechter, maar nu kwam Jezus wiens naam is: De Heere is Redder. Of zoals de engel het zegt: de Zaligmaker of Heiland. 

De herders zijn in elk geval in het veld. Ze zullen niet zoals in de onbeperkt houdbare kersthit ‘de schaapjes aan het tellen’, want dat deden ze bij de kooi en evenmin zullen het schattige ‘herdertjes’ zijn geweest, daar je een harde potige kerel moest zijn wilde je het opnemen tegen de grote roofdieren en de elementen van de natuur. Niet te min ben ik erg blij dat dit lied nog altijd onderdeel uitmaken van de Hollywood producties voor kerst en niet alleen de semi-heidense kerstman die van het Kind aftrekt. 

Wie zijn de herders?

De herder waren inderdaad in het veld. Zij oefende het beroep uit dat bij de mondelinge overleving (Mishna) verboden was. Zij mochten geen kleinvee houden. Maar buiten Bethlehem was er een aangewezen gebied waar schapen mochten worden gehouden. Een Bijbels bekende plek in dit uitzonderingsgebied was Tekoa* waar de profeet Amos ook het verachtelijke beroep van herder beoefdende. In deze landstreek vond in de tijd van Josefath een vreemde oorlog plaats. De vijand legerde zich in deze velden even als het veel te kleine leger van Juda. Er dreigde een wanhoopstrijd te ontstaan. In deze streek woonde echter ook de Levieten van het huis van Korach, de zangers met gouden stemmen. En op de dag van de strijd moesten zij ongewapend zingende en spelende de vijand tegemoed trekken, terwijl de soldaten in slagorde gereed moesten staan, maar – ongeacht wat er zou gebeuren - hun wapens niet mochten inzetten of van hun plek gaan. Toen zij gehoor gaven aan deze geloofsdaad grepen de hemelse legermachten in en werd de vernietigende overmacht zelf vernietigd. In deze velden dalen nu weer de hemelse legermachten neer en weer klinken de stemmen en instrumenten tot eer van God, maar nu uit de mond van de engelen en niet uit de mond van de Levieten. Nu klinkt het weer: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen! Nu kwam niet Josefath wiens naam is: De Heere is Rechter, maar nu kwam Jezus wiens naam is: De Heere is Redder. Of zoals de engel het zegt: de Zaligmaker of Heiland. 

De herders zijn in elk geval in het veld. Ze zullen niet zoals in de onbeperkt houdbare kersthit ‘de schaapjes aan het tellen’, want dat deden ze bij de kooi en evenmin zullen het schattige ‘herdertjes’ zijn geweest, daar je een harde potige kerel moest zijn wilde je het opnemen tegen de grote roofdieren en de elementen van de natuur. Niet te min ben ik erg blij dat dit lied nog altijd onderdeel uitmaken van de Hollywood producties voor kerst en niet alleen de semi-heidense kerstman die van het Kind aftrekt. 

DE Blijde Boodschap

Maar is dat het Evangelie, het vreugdevolle nieuws, wat de herders werd geboodschapt? Nee, want ze zeggen heel specifiek waar het om gaat: Dat voor u heden is geboren de Zaligmaker, Hij is de Christus de Heere! Dat is Evangelie! Het is vreugdevol dat het voor alle mensen is. Jezus zal de gehele wereld veranderen in het voordeel en nut van alle mensen. En dat is mega nieuws. Dat is Evangelie. Maar HET Evangelie en DE Boodschap is dat de Messias voor U geboren is. Zet er alsjeblieft in je Bijbel een dikke streep onder. Verlossing is in Jezus Christus persoonlijk. Er is geen alverzoening. Er is genadevolle en vreugdevolle verkiezing. Ga naar die kribbe en kniel neer en belijdt: Lieve Heer Jezus ik heb U lief, omdat U voor mij, mij heb liefgehad met een eeuwige liefde! U heeft mij getrokken met koorden van liefde, al van verre tijden bent U aan mij verschenen[1]En nu kunnen de Bijbelcritici zeggen: Ja, dat is er bij verzonnen, want de andere evangelisten melden dit helemaal niet. Laten we dan vooropstellen dat het doel van de evangelisten nooit is geweest om hetzelfde verhaal te vertellen, maar om het aan te vullen of in een bepaald perspectief te plaatsen. Daarbij vertellen maar 2 evangelisten het Kerstevangelie verhalenend, Markus tikt het alleen aan dat Jezus is geboren als een feit en Johannes beschrijft de geestelijke (bijna filosofische) dementie van Jezus’ komst. Dus Lukas mag de verteller zijn en Mattheus verteld slechts het deel wat zonder al te veel onderzoek te vertellen was. Je ziet dan ook dat Lukas ook geen poging doet om Mattheus werk over te doen, hij dubbelt alleen een klein beetje door als wetenschapper de historische context wat moest worden aangescherpt. Hoeveel zeggend is de boodschap aan de nobody herders dat Grootste Allermensen is geboren. Ik zeg dit en ik geloof dit, maar besef gelijk hoe nederig deze Christus is daar Hij die titel uitdeelt aan Zijn voorloper Johannes de Doper. 

Vreugdevolle toekomst

Hij werd zo klein, opdat wij met Hem zouden heersen. Ik weet dat dit in Gods Woord staat en ik kan mij daar geen voorstelling bij maken. In een leesplan die ik met mijn gezin lees gedurende Advent werd de vraag gesteld: “Leef jij naar de erfenis die wij ontvangen?” Dus als aanstaande prinsen en prinsessen van het hemelrijk. Met de komst van Christus is heel de wereldorde omgedraaid. Er zijn machten die nu heel hard streven naar een nieuwe wereldorde en dat zullen ze ook voor een tijdje lijken te bereiken. Maar zij rekenen er niet mee dat Jezus reeds de nieuwe wereldorde in beginsel heeft gesticht. Het apenkunstje van de anti-christ is maar voor even, omdat zal blijken dat hij bouwt op een fundament dat het zijne niet is en waar die het plan van de Grote Bouwmeester niet voor kent. Maar opnieuw: Leef jij daar na? Wij verwachten een stad die fundamenten heeft en van wie God de Architect en Bouwer is. Ja, Door deze verwachting, verwachten wij een beter Vaderland[2]En zijn we daarmee prinsen en prinsessen geworden. Dat leren vele kerken en voorgangers tegenwoordig wel. Maar dat is niet waar. Dat komt nog. Door de verwachting dat betere Vaderland, wat er is toebereid doordat Jezus klein werd, een mens zoals wij. Daardoor zijn wij geen prinsen en prinsessen, maar wij zijn vreemdelingen en bijwoners geworden op aarde. We zijn door Jezus’ komst, asielzoekers geworden. Maar nu verlangen wij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor ons om onze God genoemd te worden. Want Hij had voor ons een stad gereedgemaakt[3]Maar Paulus leert ons dat wij niet meer asielzoekers zijn, maar medeburgers in Christus. Jezus de Christus, de Messias werd een kwetsbaar Kind. Hoewel Hij vele volgelingen had, was Hij de Vreemdeling op aarde. De Koning van hemel en aarde, gaf de hemel op om de mensheid op aarde te redden en Hij werd niet geaccepteerd, Hij werd een Verschoppeling, een Paraia om uiteindelijk volkomen uitgespuugd te worden, toen Hij ter dood werd gebracht. Daarvoor kwam Hij op aarde. Om te worden zoals wij. Maar als Hij kwam om te worden zoals wij, ja zelfs minder dan wij[4], dan moet ik je nu wel een hele kritische vraag gaan stellen: Ben jij dan zoals Hij was? Dat is de keerzijde van deze belijdenis toch? Als Hij werd zoals wij, dan moeten wij wel op Hem lijken. De vraag What Would Jesus Do? is springlevend. Maar dit alles zien wij door de bril van de ‘kennis’ die wij hebben. Dat hadden de herders niet. Want hoe groot deze gevolgen van Jezus komst ook zijn, is de titel Messias: Verlosser. 

De Messias

Job sprak als eerste daarvan, toen hij beleed: Ik weet mijn Verlosser leeft![1] Later leerde de psalmdichters al wat meer van deze Verlosser, in de nederige houding van Zijn moeder Maria: Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen; dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser![2] Weet je wat zo opvallend is het 1e Verbond, dat de Verlosser altijd in contrast staat bij gebroken trots. Jesaja zegt: Wees niet bang wormpje Jakobs en volkje Israel, Ik help je, spreekt de HEERE, jouw Verlosser is de Heilige van Israel. Ik, jouw Verlosser, ben je Schepper en Koning[3] Ik ben je Verlosser, de Eerste en de Laatste en buiten Mij is er geen god[4]. Ik ben de HEERE, je Verlosser, je Maker van de moederschoot af aan[5]. Onze Verlosser is de HEERE van de legermachten[6]. Ik je Verlosser, zal je leren wat nuttig voor je is en je leiden op de juiste weg[7]. De HEERE je Verlosser zegt tegen de verachte ziel van Wie het volk een afschuw heeft,

tegen de Knecht van heersers: Koningen zullen voor je opstaan en vorsten zullen voor je buigen, omwille van de HEERE die trouw is en jou heeft uitgekozen. In de tijd van het welbehagen heb ik je verhoord, op de dag van het heil heb Ik je geholpen. Ik je Verlosser zal je beschermen, Ik zal je een nieuw Verbond geven om de aarde weer op te richten en het verwoeste erfelijk te bezitten, zodat je tegen de gevangenen zult zeggen: Ga uit!, en tot hen die in het duister verkeren: Kom tevoorschijn! Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over de Zijn ellendigen ontfermen[8]. Als je deze paar uitspraken van Jesaja eens zo op een rijtje heb staan, dan staat daar bijna alles in wat Zacharias, Maria en de engelen gezongen hebben en wat de heilige aartsengel Gabriel heeft medegedeeld aan Zacharias, Maria en de herders. Die eenvoudige herders wisten welk een Messias zij verwachten. Als je dit leest, dan dat staat er keer op keer (en ik heb de vele herhalingen zelfs achterwege gelaten) Ik de HEERE ben je Messias, Ik ben je Christus! Ze wisten dat de Messias meer was dan een een aards bevrijder. Zij wisten dat de Christus Jahweh zelf was. Kinga Ban zong: God wilde worden zoals wij! Lees Jesaja 43-44 en 47-49 er eens op na, maar ook Psalm 78, dan zijn zij ‘die de verlossing Israëls verwachten’ verre van een perfect volk. Dat zijn zondaren en dat is precies geloof ik de reden waarom de engel naar de herders toekwam. Ze stonden bekend als lompe lui met lange vingers. En de hoogopgeleide vrome leiders verwachte een militaire verlosser. Zij die het Woord onderwezen, konden niet lezen. Ik had kunnen eindigen bij ‘What Would Jesus Do’ en dat Hij mens werd zoals wij. En dan had ik je naar huis gestuurd om een Farizeeër te worden. Terwijl ik je de waarheid over Jezus komst had verteld. Was je daar blij van geworden? Zeker er is grote vreugde in het navolgen van Jezus. Maar is dat vreugde uit liefde of uit verdiensten? Maar deze Mens was waarlijk Gods Zoon![9] Hij is de Christus, de Zoon van de Levende God![10] Ja, Jesaja laat zien de Verlosser is God zelf: Immanuel. Hij is gekomen om ons te verlossen van onze zonden en de gevolgen van de zonden. Daarom zegt de engel: Vreest niet, ik verkondig u grote blijdschap, het Mega Evangelie, die voor alle mensen wezen zal, namelijk dat voor u heden geboren is de Zaligmaker, de Heere, de Christus, Messias en Verlosser. Halleluja! Dat is de vreugde van Kerst. Joy to the world, the Lord has come! Raak jij daar blij, vreugdevol, enthousiast en heilig opgewonden van? Kom jubel het dan uit en laat zien dat Kerst feest is! Het beste wat de wereld is overkomen is geschied! Jezus is gekomen. Zie ik verkondig u grote blijdschap die voor alle mensen wezen zal, dan vandaag voor je is gekomen de Zaligmaker, de Christus, de Heere. God met ons! 

Amen

Steek de loftrompet op en jubel het met de bekende Ode an die Freude van Beethoven, op de oude tekst van het Leger des Heils: 

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die ‘t heelal verheugde, Bron van eeuw’ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in ‘t duister, vindt het licht bij U alleen.

 

[1] Job 19:25

[2] Psalm 19:14-15, 78:35

[3] 43:14-15

[4] 44:6

[5] 44:24

[6] 47:4

[7] 48:17

[8] 49:8-14

[9] Mattheus 14:33

[10] Mattheus 16:16

 

[1] Jeremia 31:3, Hosea 11:3-4, 1 Johannes 4:19

[2] Hebreeen 11:10

[3] Hebreeën 11:16

[4] Filipensen 2:6-8

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject