Titus 2 De zaligmakende genade van God

Titus 2:11 Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen,
12. en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, 13. terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.
14. Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
15. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject