Spreuken 30:5-6 Geen woorden toevoegen of afdoen van Gods onfeilbaar Woord

5 Ieder woord van God is gelouterd, Hij is een schild voor hen die tot Hem de toevlucht nemen.
6. Voeg niets toe aan Zijn woorden, anders zal Hij u straffen, omdat u een leugenaar zou blijken te zijn.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject