Spreuken 3:1-6 

1 Mijn zoon,
vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen, 2. want lengte van dagen en jaren van levenen vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

3. Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten. Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart, 4. vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.

5. Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
6. Ken Hem in al je wegen,dan zal Híj je paden rechtmaken.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject