Romeinen 5 Genade voor alle mensen

 Zoals dus door één overtreding de veroordeling gekomen is over alle mensen tot verdoemenis, zo komt ook door één rechtvaardigheid de genade over alle mensen tot rechtvaardiging van het leven.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject