Psalm 51 Boetpsalm en Schuldbelijdenis

12Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest. 13Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.

14Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid. 15Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.

16Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen. 18Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.

19De offers voor God zijn een gebroken geest;een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject