Psalm 43

Psalm 42 en 43 is eigenlijk één psalm. Deze kan je niet los van elkaar lezen
1. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak; bevrijd mij van het volk zonder goedertierenheid, van de man van bedrog en onrecht.
2. Want U bent de God van mijn kracht.
Waarom verstoot U mij dan?
Waarom ga ik steeds in het zwart gehuld, door de onderdrukking van de vijand? 
 
3. Zend Uw licht en Uw waarheid; laten die mij leiden, mij brengen tot Uw heilige berg en tot Uw woningen,  4. zodat ik kan gaan naar Gods altaar,
naar God, mijn blijdschap, mijn vreugde; en ik U met de harp kan loven,  o God, mijn God!
 
5. Wat buigt u zich neer, mijn ziel,en wat bent u onrustig in mij?
Hoop op God, want ik zal Hem weer loven;
Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject