Psalm 34:18-20

Psalm 34

18Zij roepen en de HEERE hoort,Hij redt hen uit al hun benauwdheden.

19De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest.

20De rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de HEERE hem.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject