Psalm 34

2 Ik zal de HEERE te allen tijde loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn.
3. Mijn ziel zal zich beroemen in de HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
4. Maak de HEERE met mij groot, laten wij tezamen Zijn Naam roemen.
 
5. Ik heb de HEERE gezocht en Hij heeft mij geantwoord, en mij gered uit al wat ik vrees.
6. Zij zagen naar Hem uit, ja, stroomden op Hem aan; en hun gezicht werd niet rood van schaamte.
 
7. Deze ellendige riep en de HEERE hoorde;  Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8. De engel van de HEERE legert zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen.
9. Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject