Psalm 27

Psalm 27:7 Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep; wees mij genadig en antwoord mij.
8. Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt: Zoek Mijn aangezicht.
Ik zóek Uw aangezicht, HEERE, 9. verberg Uw aangezicht niet voor mij.
Wijs Uw dienaar niet af in toorn, U bent mijn hulp geweest; laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
o God van mijn heil.
10. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de HEERE zal mij aannemen.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject