Psalm 23

Psalm 23

1Een psalm van David.

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

2Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren.

3Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.

4Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.

5U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders; U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.

6Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. 

Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

Tags: , ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject