Psalm 147:7-9

7. Zing voor de HEERE een beurtzang met dankzegging, zing psalmen voor onze God met de harp,
8. Die de hemel met wolken bedekt, Die de aarde van regen voorziet, Die het gras op de bergen doet groeien;
9. Die aan het vee zijn voedsel geeft en aan de jonge raven wanneer zij roepen.
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject