Psalm 121 - De HEERE is uw Bewaarder

1. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3. Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4. Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. 
5. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject