Psalm 119 - Lamed

89. Voor eeuwig, HEERE, staat Uw woord vast in de hemel.
90. Uw trouw duurt van generatie op generatie; U hebt de aarde gegrondvest, zodat zij blijft staan.
91. Volgens Uw bepalingen blijven zij ook heden nog staan, want zij alle zijn Uw dienaren.
92. Als Uw wet niet mijn bron van blijdschap geweest was, dan was ik in mijn ellende vergaan.
93. Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten, want daardoor hebt U mij levend gemaakt.
94. Ik ben de Uwe, verlos mij, want ik heb Uw bevelen gezocht.
95. Goddelozen hebben op mij geloerd om mij om te brengen; ik let op Uw getuigenissen.
96. Aan alles, hoe volmaakt ook, heb ik een einde gezien; maar alleen Uw gebod is onbegrensd.
mem
97. Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking.
Tags: , ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject