Psalm 119:1-8 - Aleph

1. Welzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet van de HEERE gaan.
2. Welzalig wie Zijn getuigenissen in acht nemen, die Hem met heel hun hart zoeken,
3. die ook geen onrecht bedrijven, maar in Zijn wegen gaan.
4. HEERE, Ú hebt geboden om Uw bevelen ten zeerste in acht te nemen.
5. Och, waren mijn wegen zo vast om Uw verordeningen in acht te nemen!
6. Dan zou ik niet beschaamd worden, als ik oog zou hebben voor al Uw geboden.
7. Ik zal U loven met een oprecht hart, wanneer ik Uw rechtvaardige bepalingen geleerd heb.
8. Ik zal Uw verordeningen in acht nemen,verlaat mij niet geheel en al.
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject