Psalm 117

1. Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën.
2. Want Zijn goedertierenheid is machtig over ons; de trouw van de HEERE is voor eeuwig.
 
Halleluja!
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject