Psalm 103:11-13 - De kern van Gods genade en de vergeving van zonden.

11. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen.
12. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject