Psalm 100:1-2

Psalm 100:1-2 Juicht voor de HEERE, heel de aarde; dien de HEERE met blijdschap, kom voor Zijn aangezicht met vrolijk gezang.

Tags: ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject