Openbaringen 22 Jezus als Alfa en Omega, als de Wortel Davids en de Blinkende Morgenster

12. En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.
13. Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.
16. Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject