Openbaringen 22:17, 20-21 - Kom Heere Jezus!

17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.
20. Hij Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!
21. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject