Mattheus 7:7-12 - Gebedsverhoring

7.  Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.
8. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden.
9. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt?
10. Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven?
11. Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.
12. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject