Mattheus 24:36-44 Wederkomst van Jezus Christus

Mattheüs 24:36 Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan Mijn Vader.
37. Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
38. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging,
39. en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.
40. Dan zullen er twee op de akker zijn; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
41. Er zullen twee vrouwen malen met de molen; de één zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden.
42. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal.
43. Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had in welke nachtwake de dief komen zou, hij waakzaam geweest zou zijn, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken.
44. Weest ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject