Mattheus 18:10-11 - Beschermengelen

10. Pas op dat u niet een van deze kleinen veracht. Want Ik zeg u dat hun engelen in de hemelen altijd het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
11. Want de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren is.

Tags: ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject