Mattheus 18:1-5 - Worden als een kind

1. Op dat moment kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Wie is toch de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen?
2. En Jezus riep een kind bij Zich en zette dat in hun midden.
3. En Hij zei: Voorwaar, Ik zeg u: Als u zich niet verandert en wordt als de kinderen, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.
4. Wie zich dan zal vernederen als dit kind, die is de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen.
5. En wie zo'n kind ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij.

Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject