Mattheüs 5:43-48 Ware naasteliefde

43. U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen; 45. zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46. Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
48. Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Tags: ,
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject