Lukas 21 Wederkomst van Jezus Christus

Lukas 21:25 En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven.
26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.
27. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.
28. Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject