Lukas 18 - De Rijke Jongeling

18. En een leidinggevende vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?
19. En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God.
20. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder.
21. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd.
22. Maar toen Jezus dit hoorde, zei Hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u: Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg Mij.
23. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk.
24. Toen nu Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei Hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het Koninkrijk van God binnengaan.
25. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het Koninkrijk van God binnengaat.
26. En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?
27. Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.
28. En Petrus zei: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.
29. Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat er niemand is die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het Koninkrijk van God,
30. die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject