Lukas 1:39-45 Maria bij Elisabeth

39. In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda,
40. en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabet.
41. En toen Elizabet de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar buik; en Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest,
42. en zij riep met luide stem en zei: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je buik.
43. En waaraan heb ik dit te danken dat de moeder van mijn Heere naar mij toe komt?
44. Want zie, toen het geluid van je groet in mijn oren klonk, sprong het kindje van vreugde op in mijn buik.
45. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.

© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject