Korinthe: Over profetie

 • 1 Korinthe 14, vers 3

  Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost.
 • 1 Korinthe 14, vers 4

  Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, bouwt de gemeente op.
 • 1 Korinthe 14, vers 5

  En ik zou wel willen dat u allen in tongen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Immers, wie profeteert, is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het uitlegt, opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt.
  • 1 Korinthe 13, vers 9

   Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele,
  • 1 Korinthe 14, vers 1

   Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren.
  • 1 Korinthe 14, vers 24

   Maar als allen zouden profeteren, en er kwam een ongelovige of niet-ingewijde binnen, dan zou die door allen overtuigd en door allen beoordeeld worden.
  • 1 Korinthe 14, vers 31

   Want u kunt allen, de één na de ander, profeteren, opdat allen leren en allen bemoedigd worden.
  • 1 Korinthe 14, vers 39

   Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren, en verhinder het spreken in tongen niet.
Tags:
© 2023 Designed en sponsored with by SVO PRoject